måndag 28 juni 2010

Partiprogram och Personer

I dag läste jag en specialtidning om Almedalsveckan som stundar. I tidningen fanns en del där de större partiernas ledare fick beskriva vad deras partier står för. Det var intressant att läsa att regeringen verkar väldigt samkörd då Alliansens företrädare i princip talade med en mun. Det var i stort sett bara lite olika ordval som skilde. Om det är så kan det tyckas helt rationellt att väljarna tycks tycka att det inte spelar någon roll vilket parti man röstar på. I det läget borde vi antingen slå ihop lämpliga partier eller lyfta fram det som skiljer mycket tydligare. Jag förstår problembilden med att lyfta fram skillnaderna mellan t ex Alliansens samarbetspartners då det av vissa tolkas som konflikt när det endast är ett uttryck för en dynamisk demokrati. Nåja, det är nog i huvudsak två saker som blir avgörande för att partierna skall få en särprägel bland väljarna. Den avancerade vägen är att få väljarna att ta del av partiprogrammen som definitivt skiljer sig från varandra. De flesta tar sig tyvärr inte den tiden. Då återstår det personerna som företräder partiprogrammen. I en värld där många partier upplevs som lika bra eller lika dåliga blir det särskilt viktigt att lyfta fram de lag som ger av sin tid för att försöka förverkliga ett samhällsskapande i linje med ett partiprogram. Vilka partier attraherar de mest aktiva, de nyfiknaste, de altruistiskaste och de klokaste representanterna? Eller spelar det ingen roll? Ett partis representanter skall väl inte vara annat än en representativ del av de som de företräder eller?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar