måndag 14 juni 2010

Bröst bra symboler

Jag vet inte om man skall skratta eller gråta. När jag tittade på nyheterna i morse kunde jag ta del av ett reportage om hur en kvinna som tagit ledigt för att förstora sina bröst och sedan fått komplikationer nekades möjligheten att på arbetsgivarens bekostnad få sjukledigt. Kvinnan jobbade på Viking-Line och tydligen gäller andra lagar till havs än i land. Nu tyckte facket att kvinnan skulle få samma rättigheter som på land. Dvs att arbetsgivaren skulle stå för kostnaderna kopplade till kvinnans sjukfrånvaro. HALLÅ!!! Vakna! Jag hoppas att i vart fall några av Sveriges invånare som tidigare inte reagerat över hur orimligt det är att arbetsgivaren skall stå för sjukvårdskostnaderna oavsett anledning. Kvinnans bröst hoppas jag bidrar till att vi kan få rimligare regler för arbetsgivarna, så att svensk konkurrenskraft inte går helt förlorad. Tycker du att det är rimligt att Viking-Line eller Uppsala kommun skall stå för de initiala kostnaderna för sjukfrånvaro som är kopplad till att en enskild själv väljer att t ex förstora sina bröst eller att vandra i fjällen? Det är väl inte rimligt! Jag antar att lagstiftarens intention var att motivera arbetsgivare att minska sjukfrånvaron. Det är positivt. Jag tror att de flesta arbetsgivare gör det utan stöd i lagstiftningen då det av många skäl är dyrt med sjuk personal. Oavsett måste väl en liknande lagstiftning ändå vara kopplad till sjukdomsskäl som direkt kan kopplas till arbetsplatsen eller jobbuppdraget. Det är tragiskt att facket driver denna fråga. Det sprider ett negativt ljus över fackföreningsrörelsen som borde ägna sig åt att skapa medlemsvärde på bättre sätt. På sätt som gör att Sverige kan klara en allt tuffare global konkurrens om välståndet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar