måndag 7 juni 2010

Nu får det vara nog!

Jakten på den personliga integriteten fortsätter. Det är mer och mer oroväckande. Inte minst i ljuset av att Kina blir allt starkare runt om i världen. Kina är en totalitär regim kombinerad med ambitionen att dominera världens marknader. Kombinationen av en västvärld som är livrädd för terrorister och med det som skäl allt mer inskränker vår personliga integritet och totalitära regimer som blir allt mäktigare är oacceptabelt! I synnerhet i ljuset av att både Ryssland och Kina är mäktiga totalitära system som säkerligen tycker att all denna lätt tillgängliga information kommer att vara värdefull om de lyckas ta över vår del av världen. Se inte det som en utopi. Historiskt har vi bråkat MÅNGA gånger. Det kan hända igen. Fler övervakningskameror, allt mer buggning, onödig FRA-lagstiftning, datalagringskrav och nu stödjer Moderaten Corazza Bildt och Kristdemokraten Alf Svensson att EU skall göra det möjligt att alla våra sökningar i sökmotorer skall i datalagringsdirektivet. Det är helt klart att vi inom Alliansen inta delar åsikter hela tiden. Det finns stora skillnader. För oss som i grunden är liberala är denna övervakningspolitik oacceptabel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar