söndag 20 juni 2010

Nytänkande & samarbete för jobb

I dagens UNT kan man läsa två artiklar om ett projekt som heter Gottsunda Factory. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Företagarna Uppsala, Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun, Föräkringskassan och Uppsala föreningsråd. Med individen i fokus, och genom att samtliga parter i samarbetet fokuserat på just individens bästa och på att lösa uppdraget att försöka vägleda individerna mot sysselsättning som företagare, anställd eller student, så har resultaten i projektet blivit fantastiska. Jämförbara ledtider från en utanförskapssituation till sysselsättning har kraftigt reducerats. Målsättningen att bidra till att 15 företagsprojekt skulle startas visade sig vara lågt satta mål, vi har idag över 50 personer som vågar och vill prova företagsprojekt för sin framtida sysselsättning och försörjning. Artiklarna var rätt bra men jag tycker att en viktig aspekt missas i journalisternas berättelser. Företagarna Uppsala är huvudmän för projektet. Inte minst jag själv har lagt ner väldigt mycket ideellt arbete för att bidra till projektets framgång. Företagarna Uppsala engagerar sig i detta och liknande projekt HELT ideellt för att vi anser att vårt samhälle inte kan utvecklas tillräckligt bra om inte fler av våra medborgare är en del av arbetsmarknaden och därigenom bl a kan öka chanserna för företagare att hitta dugliga medarbetare. Duglighet handlar ofta om så enkla saker som att man är van att gå upp på morgonen och att man gör sitt bästa för att ett uppdrag skall utföras bra. Precis som vår nya prins uttryckte det "jag skall göra mitt bästa". Man kan aldrig begära mer än att var och en utifrån hennes förmåga skall göra sitt bästa. Jag har sedan många år varit engagerad i att stötta långtidsarbetslösa ungdomar. Jag tycker att det är tragiskt att se och känna hur fort personer som blir arbetslösa kraftigt sänker sin självkänsla och snabbt får en livsstil som är svår att förena med ett arbete. Jag önskar att fler individer och organisationer var villiga att lägga ner ideellt arbete för att vår kommun eller vårt land skall utvecklas bättre. Det är nödvändigt! Om det bara är människor som har betalt för att sitta på möten etc så tror jag att ett av de viktigaste kriterierna för framgång saknas, dvs övertygelse och passion. Nu är jag helt fokuserad på att bidra till att våra erfarenheter och det goda samarbete i projektet kan leda till en implementation av den arbetsmetodik som projektet Gottsunda Factory utvecklat. Jag tror att det finns mycket stora fördelar med att operationellt införa "Möjlighetskontor" som speglar den metodik som vi tagit fram. Jag är stolt över att Företagarna Uppsala kraftigt bidragit till att ge över 200 särskilt utsatta på arbetsmarknaden en starkare självkänsla och en chans till meningsfull sysselsättning samt en bättre möjlighet till självförsörjning. Alla som kan måste få en chans att bidra till samhällets bästa. Individen mår inte bra av att inte få vara en del av samhällsskapandet och samhället har inte råd att bekosta de sociala och de krasst finansiella ansträngningar som ett stort utanförskap leder till. Vi kan bryta trenden med hög arbetslöshet om vi vill! Inte minst krävs då ett djärvara förhållande till otidsenlig arbetsrättslagstiftning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar