fredag 11 juni 2010

Spelar partival någon roll?

Självklart! Visst finns det många frågor där nästan samtliga partier har en samsyn. Det är bra. Samtidigt finns det stora skillnader i vilka frågor som utgör hjärtefrågorna för olika partier och därigenom gör de olika partierna till tydliga föregångare kopplat till just sina profileringsområden. Om det parti som du tror/tycker driver de viktigaste frågorna bäst får ett stort stöd i valet, då kan de också påverka den politiska riktningen i större utsträckning. Så är det! Vad är det då som gör att inte Centerpartiet än får det stöd som jag anser att väljarna borde visa det handlingsprogram partiet företräder? Självklart kan personerna som företräder partiet vara en förklaring. Jag väljer dock att fokusera på sakpolitiken. De flesta svenskar och Uppsalabor anser att det är viktigt med en stark arbetsmarknad. De flesta svenskar anser numera att miljön är viktig. Centerpartiet har en politik för fler jobb och en bättre och hållbar miljö! Vad är det som gör att inte väljarna tillräckligt mycket förstår att grunden för skola, omsorg, vård etc skapas genom att vi är företagsamma och genom att så många som möjligt arbetar. Varför är "hönan och ägget" liknelsen så svår att få gehör för? Är en del av problemet att många i vårt land fortfarande är förstörda av för många års vänsterstyre så de ser företagsamma personer och företagande som något egotrippat och ont istället för den höna som de representerar? Vakna upp systrar och bröder i vårt vackra land! Vi måste bli mer företagsamma och vi måste ta ett starkt ansvar för vår miljö! Om vi misslyckas med det så är det ointressant att tala om resurser till vård, omsorg, skola etc eftersom det inte kommer att finnas några pengar att fördela. Ring mig gärna om du har idéer hur man enklare får medborgarna att förstå detta. : )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar