onsdag 9 juni 2010

Småttigt & inskränkt och högmod går före fall

De senaste dagarna har bjudit på nya upplevelser i mitt liv. I två hela dagar debatterade Uppsala kommunfullmäktige den politiska planen inklusive budget för de kommande fyra åren. I två hela dagar OCH kvällar sålde Alliansen sin plan, Den Rödgröna kartellen sin och SD sin. Jag får säkerligen skäl att ompröva mina åsikter i frågan men det känns löjligt och som slöseri med skattepengar att ha två så långa möten om något som redan är uppgjort. Möjligen kan det vara bra för att på allvar förstå alternativen i ett valår som iår. Men ryktena säger att det är lika dant varje år oavsett valår eller ej. Varför debattera om det inte finns utrymme för ett givande och tagande. En debatt tjänar två syften i min värld 1) ge andra en strukturerad chans att förstå vad man tycker och varför 2) ge de som deltar i debatten en chans att ta till sig av andras åsikter och kunskaper. Då måste liknande debatter ligga i tider innan allt är överenskommet eller? I både dessa dagars möten och andra nyligen genomförda debatter slås jag över hur småttigt och inskränkt många tänker. Det är väl inte så konstigt säger många, det handlar ju om kommunens detaljer för att den skall fungera. Till viss del håller jag med men för mig hänger Uppsala kommun samman med övriga världen i ordningen Mälardalen, Sverige, Norra Europa, Europa, USA, Asien och hela världen. Uppsala hänger med på lagstiftning i Sverige och EU. För mig är det en självklarhet att man förhåller sig till det även i det lokala perspektivet. Det är väl vi som enskilda individer som skall driva all förändring och om en arbetsmarknadslag är sjuk är det upp till oss som är närmast verkligheten att driva förändringen.

Än en gång bevittnar vi att högmod går före fall. Hagströmer och Qviberg har länge haft en hög svansföring i svensk debatt. Jag gillar att de varit engagerade. Det är för få ledande personligheter från näringslivet som bryr sig och som ger av sin tid för att bidra i den öppna debatten. Som sagt så har svansföringen ofta varit hög. Nu blåser det hårt runt dessa herrar. Kan det vara så att vi än en gång bevittnar att högmod går före fall. Det jag skriver är inte ett uttryck för Jante. Jag gillar människor som sticker ut och som vågar. Det är dock viktigt att man kommer ihåg att man är en människa precis som alla andra. Glöm aldrig det oavsett hur bra det går för dig, utifrån dina egna värderingar, under delar av ditt liv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar