torsdag 3 juni 2010

Företagandets positiva utveckling

Idag åker jag till Företagarnas riksstämma. Många företagare träffas i Västerås för att tala om vad som krävs för att vårt samhälle skall bli mer företagsamt och för att svensk konkurrenskraft skall förbättras. Konkurrensen fortsätter att vara stenhård. Den blir allt tuffare i takt med att de Asiatiska länderna utvecklas positivt. Glöm aldirg att Kina examinerar fler civilingenjörer per år än vad vi gjort på över 100. Glöm aldrig att Kineserna redan innan deras kapitalistkommunistiska regim valde just kapitalistkommunistiska vägen fyllde de flesta utlandsplatserna på amerikanske universtitet, de som anses vara de bästa i världen. Jag finner ofta debatten i Uppsala och Sverige väldigt inåtvänd. Det kanske inte är så konstigt eftersom få överhuvudtaget och i synnerhet politiska företrädare har bott och verkat internationellt. Väldigt många frågor i vårt land är HELT beroende av utvecklingen runt omkring oss. Det är viktigt att vi försöker att hjälpas åt att unvika att stora delar av vår befolkning hamnar i hopplöshet och mindre bra sociala förhållanden. Vägen framåt för att undvika det är inte att i retoriken peka på en duktig kvinnlig företagare och jämföra henne med en arbetslös ensamstående mamma till två barn och skrika ut att klyftorna ökar i Sverige. De så kallade klyftorna i Sverige ökade mest under regeringen Persson. Vi skulle må bra av att samla oss och fokusera på att ge våra barn världens bästa start i livet oavsett vilken social status man kommer ifrån (vi har redan idag det väldigt bra i förhållande till de allra flesta i världen men det kan alltid bli bättre). Vi måste ockå skärpa till oss och bli betydligt mer företagsamma! Företagsutvecklingen i Sverige är inte tillfredställande. Den är alarmerande dålig. Många av de marknader vi konkurrer med är betydligt duktigare. Jag tycket att Centerpartiets medlemmar har insett detta och i de handlingsprogram som tagits fram av många, många Centerpartister ligger en omvärldsanalys och förslag på vägar framåt som jag tror kan rädda välståndet åt våra barn och barn barn. Jag hoppas att det kommande företagartinget kommer att fokusera på affärsutveckling och positiva vägar framåt och inte en massa internt maktblaj. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar