torsdag 3 juni 2010

Är det seriöst?

I någon av dagens tidningar kunde jag läsa att bakåtpartierna, eller något av dem, ville ställa ut papperdockor på barn för att symbolisera bristen av barnomsorgsplatser. Det är självklart väldigt otillfredställande när inte behovet av t ex barnomsorg kan mötas av ett utbud av barnomsorgstjänster (primärt pga brist på tillgängliga lokaler). Jag tycker dock att det är ett hån mot oss invånare att peka finger mot några som man tycker inte löser uppgiften samtidigt som man inte själv kan komma med konkreta lösningsförslag. I min värld skall politik handla om visioner, ideologier och konkreta förslag på hur man kan möta olika samhällsutmaningar. Att bråka bara för bråkandets skull leder bara till ett förakt från stora delar av invånarna. Jag tror på demokratin. Jag är beredd att göra stora personliga uppoffringar för demokratin och demokratins positiva utveckling. Inte minst då jag vet att demokratiska system är världsbäst på att sprida välståndet och på att göra många delaktiga i utformandet av vår framtid. Utformandet av vår framtid måste återigen bygga på visioner, ideologier och konkreta förslag på hur man kan lösa olika utmaningar. Låt oss ägna vår energi åt det och inte åt kampanjande som bara belyser problem men som inte kommer med konkreta och genomförbara förslag på lösningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar