söndag 30 november 2014

Svart guldkrig

Enorma krafter
I dagens samhälle är det centralt att vi har tillgång till billig energi. Om energin är dyr minskar människors disponibla pengar till annat kraftigt. Om energin är dyr för företagen blir deras tjänster och produkter dyrare att köpa. Sedan början av 1900-talet har människan i allt större utsträckning gjort sig beroende av olja som billig energi. De som äger oljekällor och som förädlat det svarta guldet har tjänat och tjänar massor av pengar. Och flera av dem som vältrar sig i lyx är ryssar, araber, bruneier, central och syd-amerikaner med starka kopplingar till oljeföretagande. Eftersom världen fortfarande är mycket beroende av billig olja har oljenäringen en enorm makt. Ett exempel på branschens enorma finansiella kraft är BPs miljöskandal i Mexicanska golfen där BP utan att gå i konkurs, och med en fortsatt stark balansräkning, klarar av att böta massor av miljarder kronor. Nu är dessa starka krafter i krig. Priset på olja är nu väldigt lågt. OPEC har enats om att kraftigt försöka störa amerikanska intressen av att utvinna olja ur oljeskiffer. Genom låga oljepriser blir det mycket svårare att få ekonomi i att förädla oljeskiffer. OPEC ländernas lägre produktions och distributionskostnader ska knäcka motståndet. Priset för Brent-olja ligger nu på runt 70 dollar fatet. Vem kunde tro det för säg två år sedan?
http://www.dn.se/ekonomi/oljebolagen-forlorare-pa-borsen/

Nationella spänningar
Affärstaktiskt gör kanske OPEC rätt. Samtidigt är frågan vad som händer i flera av oljeländerna tills de väljer att skruva upp priset till runt 100 dollar per fat igen? Ryssland, Irak, Iran, Venezuela mfl har statsbudgetar som bygger på oljepriser runt 100 dollar/fat. I t ex Irak har 25% av den tidigare intäkten i stadsbudgeten gått upp i rök. Och även våra norska systrar och bröder känner kraftigt av prisraset. Vad händer med den ryska Björnen när deras ekonomi både havererar på grund av låga oljepriser, deras olika krig och de ekonomiska sanktioner väst har mot dem? För länder som Sverige är priskriget kortsiktigt mycket positivt. Vår fordonsflotta är fortfarande väldigt oljeberoende och vi är ett avlångt och stort geografiskt land. Bortsett ifrån våra storstäders inflaterade bostadspriser närmar vi oss en ekonomi i deflation.
http://www.dn.se/ekonomi/opec-behaller-produktionen-intakt/

Omställning mot förnyelsebart
Kortsiktighet, kortsiktighet och kortsiktighet. Det ligger nog tyvärr i många människors gener att vara kortsiktiga. Om du kan tjäna 100 kr nu istället för möjligheten 80 kr år efter år i framtiden, varför inte välja 100 kr nu? Det tråkiga med oljekriget är att det nödvändiga omställningsarbetet mot förnyelsebart blir mycket svårare eftersom inte bara oljeskifferförädling blir relativt sett dyrare. Hur kommer det kortsiktigt att gå för t ex sol och vindenergins expansion nu? Behövs vinterkläderna i vinter?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar