onsdag 19 november 2014

Kontroversiellt?

Samhällsdebatt
Du som följer min blogg vet att jag regelbundet återkommer till behovet av en öppen, respektfull, bred och kreativ samhällsdebatt. Bara så klarar vi att snabbt, och utan våldsamma konflikter, att rimligt bra anpassa oss till en ständigt föränderlig värld och försvara vårt generella välstånd. Varför är det så svårt för t ex vissa på UNT att fatta? Strategin att försöka tiga ihjäl problem istället för att öppet, brett, kreativt och respektfullt debattera utmaningarna är idiotisk! För vissa på UNT är jag rädd för att det inte handlar om strategi utan om ideologiska skygglappar. Problemen och utmaningarna spelar ingen roll. Det ska vara på ett visst sätt. Inget pragmatiskt socialliberalt kompass där inte.
http://www.unt.se/uppland/uppsala/vill-att-sd-stodjer-alliansen-3470914.aspx

Migrationspolitiken
I dagens UNT gnäller en MP representant på mig och kladdar på mig en SD hållning i migrationsfrågorna. Jag står långt ifrån deras politik kopplad till migrationsfrågor. Det vet alla som känner mig och vet vilken politik vi driver. Det vet också de få som faktiskt vet vilken sakpolitik de olika partierna driver. Mitt primära uppdrag är att företräda Uppsalaborna och försvara och utveckla deras välstånd. Det är det Uppsalas centerpartister och Uppsalaborna valt mig att göra. Som det "lilla Sverige" Uppsala kommun är tycker jag det är mycket konkret och stimulerande. Det jag skriver i det blogginlägg de refererar till denna gång är att vi behöver en ny politik kopplat till flykting och anhöriginvandringen. Inte den nuvarande. Inte den SD föreslår. Något annat. För att få fram den nya migrationspolitiken, rädda Bromma flygplats och rädda svensk ekonomi hoppas jag SD fäller nuvarande regering.

De som tänker "rätt"
Mina UNT "kompisar" fortsätter att upprepa utryckta delar av mina tusentals blogginlägg som de anser är ofördelaktiga för mig. De har ju "rätt" och jag har "fel". Hela tiden påstår dom att jag tyckt något i två meningar. Detta något har jag utvecklat i många meningar. Och för dom som orkar, och klarar av, att läsa mer än rubriker och ingresser kan nog förstå vad jag menar. UNTs ständiga två meningars referat förmedlar helt felaktigt blogginläggens budskap. Den makten har media. Och dåliga mediarepresentanter tar den makten. De representerar ju trots allt den tredje statsmakten.....

"Överviktiga borde betala extra skatt"
Det har jag ALDRIG skrivit eller sagt. UNT ägnar sig regelbundet åt förtal, och det är självklart medvetet. Den som följer folkhälsofrågor har de senaste åren lärt sig att mina blogginlägg om utmaningarna med allt fler överviktiga och feta är 100% korrekta. Jag har aldrig förespråkat en skatt på enskilda människor beroende av hur man ser ut. Jag har och fortsätter att förespråka en punktskatt på socker som är en stor hälsobov om den konsumeras i för stora volymer. Då väljer alla konsumenter om de vill eller inte vill betala mer skatt.

"De som döms för fusk med assistansersättning borde schavotternas med hyenadräkt".
Då ansåg jag det som självklart att den som läste hela blogginlägget skulle förstå att avslutet med hyenadräktsinslaget var ironiskt. Men den som inte vill förstå det förstår inte det. Även detta gamla blogginlägg har tyvärr visat sig vara ett ännu större samhällsproblem än vad jag då trodde. Kostnaderna för assistansstöd har exploderat och fusket är omfattande. Avskyvärt då det är stöld från våra svagaste. Googla gärna på "fusk assistansstöd" så kommer du få ta del av en skrämmande verklighet där bl a organiserad brottslighet finns väl representerad.

"Krigsflyktingar från Balkan är särskilt våldsbenägna"
Som vanligt utryckta ord från sitt sammanhang. Och JA! Även här kan den som vill ta reda på hur verkligheten ser ut. Den senaste tiden (gammalt blogginlägg) har det varit en sund svensk debatt om alla som åker från Sverige för att mörda, våldta etc för ISIS. Det är inget konstigt med att människor, i detta fall främst män, som varit i krigssituationer utvecklar både krigsstresssymptom och har enklare att använda våld som medel för att uppnå egna mål. Inte minst organiserad brottslighet utnyttjar detta. Om du vill kan du googla på "skjutningar" så får du fakta för att skapa dig en egen uppfattning om vad som är nära verkligheten. Inte mediareportagens tillrättalagda och vinklade verklighet.

"Invånartjänst, som innebär att den som får försörjningsstöd från kommunen och är arbetsduglig också ska vara beredd att göra en arbetsinsats"
Ja! Ett generellt välståndssamhälle är inte hållbart om samhället inte är uppbyggt på både rättigheter och skyldigheter. När antalet i behov av försörjningsstöd kraftigt ökar blir ett generellt och generöst socialt skyddsnät ohållbart om vi inte vidtar förändringar som bättre och snabbare inkluderar människor i utanförskap. Så sent som igår kväll sände SVT Rapport ett inslag om romer i Ungern. En romsk borgmästare och flera romska invånare vittnade om hur mycket bättre det blivit när garantijobb införts. I praktiken är de nu tvingade att arbeta enligt dem själva. Brottsligheten hade sjunkit enormt och "tiggarkulturen" hade börjat brytas. En svensk historiker satt i studion och problematiserade och sa att dessa jobb inte leder mot möjliga klassresor etc.. Han gav intryck av att tycka att garantijobben som uppenbarligen hjälper 300.000! Människor är dåligt MEN han kom inte med ett enda eget förslag för att förbättra. Men han är väl MPare eller Vänsterpartist, då kommer ju pengar från himlen.

Vi har tur vi i Uppsala. Vi har ju några på UNT som vet vad som är rätt. Och de vill också bestämma om vad vi ska prata om eller ej. Välkomna till vår nya informationsålder! Världen fungerar inte så längre! Några på UNT skulle behöva studera Darwins läror ordentligt! Vad var hans stora slutsats? Och varför väljer UNT alltid så dåliga bilder på mig? : )))))


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar