söndag 23 november 2014

Kulturella stereotyper

Jämlikhetens olika strider
Sverige och våra övriga Nordiska länder har kommit mycket långt med att skapa ett samhälle där kvinnor och män är jämlika. I vart fall lika jämlika som män är i förhållande till andra män. Samtidigt finns historiska arv som skapat stora skillnader mellan kvinnor och mäns löner. Framförallt bidrog 70- och 80-talets enorma uppbyggnad av den offentliga sektorn och ett allt generösare bidragssystem till att kvinnor kom in på arbetsmarknaden och därigenom ofta blev självförsörjande och inte beroende av en man. För mig är det obegripligt hur man kan se på oss män och kvinnor på något annat sätt än att vi i grunden är jämlika. Samtidigt är vi biologiskt olika och det är både fantastiskt och skapar förutsättningar för vår arts fortlevnad.

Även om vi kommit långt i jämställdheten finns stora utmaningar. TRIS, Tjejers rätt i Samhället, vittnar tydligt om hur svårt och viktigt det är att integrera nysvenskar med en helt annan kulturell bakgrund in i vårt jämställda samhälle. Det går men det kräver tydlighet om vad vi kräver av oss som är med i det svenska laget. Och det kräver att vi utan undantag upprätthåller den för oss självklarheten.

Andra kulturer
Jag tittar lite då och då på tecknade barnberättelser med min dotter, snart 6 år gammal. Väldigt ofta kommer filmerna från USA. Det är väldigt påfallande hur gammalmodiga dessa filmer ofta porträtterar könsrollerna. Kvinnorna är de känslosamma, svaga och söta. Männen är de starka, de som räddar och de som får sista ordet. Även barnreklamen under filmerna i utlandsbaserade kanaler är fullmatade med förstärkta stereotyper av könsroller. Undantagen är få. Är det ett problem? Aldrig för det barn som har föräldrar som balanserar. Men många barn har inte den matchningen. Därför har barns tecknade filmer betydelse för hur vi utvecklar våra beteenden mellan varandra som människor. Därför har reklam riktade mot barn stor betydelse för hur vi utvecklar våra beteenden mellan varandra som människor. Är det svårt att förstå? Hur förändrar vi de tecknade filmerna och reklamen? Vi är ju endast snart 10 miljoner och i stora delar av västvärlden ses inte detta som ett problem. Men det är nog en konkurrensfördel om vi blir allt mer jämställda. Inte minst då det ofta i kinesiska filmer och serier är flickor och kvinnor som är de som är starka,  de som räddar och de som får sista ordet. Hjälper du till så att vi lyckas bli ännu mer jämlika utan att vara lika? Alla kan ha varit den "fula ankungen" eller kan få ett barn som är en ny "ful ankunge". Oavsett om man är en ful ankunge eller ej så ska alla våra barn ges en så jämlik start i livet som möjligt. Så att de utan fördomsfulla berättelser begränsas i att försöka nå sina livsdrömmar. Oavsett om de föds som flicka eller pojke.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar