fredag 14 november 2014

Nu krävs balanserat ansvarstagande

Ohållbar politisk ledning
Sedan 1998 har Sverige på eget territorium tagit emot 1,2 miljoner flykting och till dem anhöriginvandrade. Enligt Migrationsverkets senaste prognoser uppskattas ytterligare 500.000 människor få stöd i Sverige om vi fortsätter som nu. Självklart är det väldigt tragiskt med de väpnade konflikter som driver många människor från sina hem och mot en osäker framtid. Men en framtid som upplevs innebära annat än död och lemlästning. Redan de 1,2 miljoner vi redan hjälper på svenskt territorium är ur ett internationellt perspektiv en enastående humanitär insats. Inget annat land, som inte angränsar till ett land i väpnad konflikt, är i närheten av denna humanistiska och generösa politik. Och inget annat land har ett så generöst socialt trygghetssystem som erbjuds alla på det svenska territoriet. 1998 var vi 8.854.322 invånare i Sverige. 2013 var vi 9.644.864. Då förstår man att redan 1,2 miljoner människor för en liten befolkning som den svenska är en stor utmaning. Och om man tittar på varifrån stora mängder av människor invandrat de senaste åren är det framförallt från Somalia och Syrien. Länderna börjar också på S men i övrigt finns inte många likheter mellan deras kulturer och samhällssystem och det svenska. Det kräver ännu mer av inkluderings och integrationspolitiken. Även DNs ledare börjar nu äntligen inse att detta inte är hållbart och svensk migrationspolitik måste snabbt förändras och bli hållbar.
www.dn.se/ledare/huvudledare/granslosa-drommar-och-halsbrytande-beskyllningar

Regeringsombildning nödvändig
På kort tid har det svenska folket fått ett bryskt uppvaknande och de allra flesta har nu lärt sig hur inkompetenta och ansvarslöst naiva Miljöpartister är även i regeringsställning. Och Socialdemokraterna har redan vikt ner sig för denna inkompetens och naiva politik allt för mycket. Ett av skälen är nog att S vill visa andra partier att de förstått att de inte längre kan vara maktfullkomliga när de inte längre är ett +40% parti. S är i grunden ett ansvarstagande parti. För att försöka rädda svenskt generellt välstånd, och för att kunna genomföra en nödvändig förändring av migrationspolitiken, måste en regering koppla loss sig från MP. Det är MPs naiva syn på migrationsfrågor som försatt Sverige i en mycket svår situation. Eftersom Sverigedemokraterna helt vill stoppa invandringen till Sverige borde de nu ta sitt ansvar och rösta på Alliansens budget! Då öppnar dom upp för regeringsombildning eller nyval. Trots utmaningarna med ett så litet mandat i riksdagen borde ändå Socialdemokraterna prova att ensamma bilda en minoritetsregering innan dom genom talmannen utlyser nyval. Då kan S öppna upp för en mer hållbar migrationspolitik. Då kan S öppna upp för en ny bred energiuppgörelse. Då kan S öppna upp för en klok och bred överenskommelse kopplad till den nationella infrastrukturplanen. Jag hoppas SD röstar på Alliansens budget! Valresultatet kopplat till riksdagen sa inget annat än att stora delar av det svenska folket vill att vi ska få en hållbar migrationspolitik!

Större gemensamt Europeiskt ansvarstagande
EU måste ta ett större gemensamt ansvar för att hjälpa alla som flyr från krig och förföljelse. Igår hörde jag en bra idé. EU borde överväga att bygga moderna flyktingläger i närheten av de länder som människorna flyr ifrån. Eftersom det råkar vara Grekland och Spanien, som hör till de länder som har störst ekonomisk kris inom EU, kan de göra mer rätt för sig genom att upplåta land som används för att bygga moderna och bra flyktingsamhällen. Då kan vi både stötta fler flyktingar och dessa länder får nya instrument för att betala tillbaka alla skulder de har. Och det skapas många nya arbetstillfällen som sannerligen behövs. Fler idéer behövs för att hjälpa människor i nöd men också för att säkra att inte svenskt generellt välstånd havererar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar