torsdag 20 november 2014

Mindfullness och hälsopedagogik

Harmoni och hälsa
Igår hade SVT ett reportage om att "trenden" mindfullness används mer och mer även i våra skolor för att försöka få mer lugn i annars kaotiska klasser. Ett barn vittnade om att studiemiljön kraftigt förbättrats efter att lärarinnan börjat använda metoden för att förbättra barnens inlärningsförmåga. Lärarinnan är ett utmärkt exempel på en smart pedagog! Varför prata om att lära sig t ex svenska om studiemiljön för det är omöjlig? Jag har länge, och tänker fortsätta, drivit att hälso- och koncentrationspedagogik måste få en mycket större roll inom skolan. Det är tjänstefel av rektorer att inte driva på den utvecklingen och det är kassa skolpolitiker som inte också hjälper till att skapa bättre förutsättningar för detta. Varför är det fel att inte göra det? Är inte skolans uppdrag att lära våra enskilda barn så mycket som möjligt utifrån deras egen förmåga? Jo, det är uppdraget. Med hjälp av t ex mer och regelbunden fysisk aktivitet mellan inlärningsstunder finns MASSVIS med forskning som visar att varje människas inlärningsförmåga ökar med i genomsnitt 30%!! Om man har skolans uppdrag i fokus, är det svårt att fatta att man måste satsa mer på hälso- och koncentrationspedagogik då? Bifogar en debattartikel som ur ett annat perspektiv slår för förebyggande hälsoarbete.
http://www.unt.se/asikt/debatt/nya-ider-for-battre-vard-3473490.aspx

Om man dessutom väger in den senaste rapporten i Stockholm om invånarnas utveckling kopplad till övervikt och fetma blir de positiva effekterna med mer hälso- och koncentrationspedagogik i skolan enorma. Katastrofalt många invånare uppskattas snart ha diabetes typ 1! Och det främsta skälet är ett överintag av SOCKER och för lite fysisk aktivitet.
http://www.dn.se/sthlm/fetare-stockholmare-framtida-diabeteschock/

Tänk att vi genom att inkludera mer hälso- och koncentrationspedagogik i våra skolor både kraftigt kan förbättra studieresultaten och hjälpa många fler människor mot ett friskare liv! Är det inte självklart att vi ska gå den vägen? Varför görs inte det? Tröttsamt!

Och pengar... Visst kommer pengarna från himlen? Det finns alltid någon annan att ta ifrån, eller hur? Och världens redan högsta skattetryck kan ju höjas ännu mer, eller hur?
http://www.dn.se/debatt/kostbehandlingar-kan-spara-miljoner-i-diabetesvarden/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar