torsdag 11 september 2014

Vilka kan regera ihop?

Parti och dess företrädare
I en kommun är företrädarna för partierna i fullmäktige, nämnder och styrelser viktigare än partival! Så är det då enskilda politiker har mest möjlig makt i våra kommuner jämfört med politiker i andra demokratiskt styrda sammanhang. Det förstår allt fler väljare och därför finns t o m kommuner med en ledare som är kopplad till Vänsterpartiet men en stor majoritet har röstat på honom då han anses vara den lokalt bästa att ta vara på bygdens möjligheter och att lösa återkommande problem. Politiker på riksnivå är väldigt mycket mer begränsade och i huvudsak handlar deras ledarskap om att följa upp att tjänstemännen gör det de enligt lagar, regler och missiv ska göra och att försöka ändra på lagar man tycker är tokiga. I en kommun är politiker mycket mer i verksamheten, på gott och ont. Eftersom detta är verkligheten är det viktigt att du i en kommun röstar på individer och en kommunfullmäktigegrupp som du bäst tror kan bidra till att bygdens möjligheter tas väl till vara och att problem blir lösta och inte bara sopade under mattan. Jag hoppas att du synar Centerpartiet i Uppsalas toppkandidater och övriga partiers toppkandidater och deras bakgrund! Rösta på Centerpartiet!

En kommun måste kunna regeras
Uppsala är vår gemensamma kommun. Vårt Uppsala kan bara bli så bra som vi väljer att göra det. Snart vet vi hur Uppsalaborna röstat. Rösterna läggs på personer och partier som invånarna bäst tror kan tjäna de förbättringar som varje röstberättigad person anser viktigast. Partier ger löften efter löften. Särskilt partier som sannolikt aldrig får makt och sedan kan få stå till svars för sina löften ger massivt med löften. Samtidigt är det viktigt att alla partier tydligt kan visa sin särprägel om de hade all makt. Nu har, som tur är, inget parti all makt. Därför måste partierna efter att krutröken lagt sig sent söndag natt börja förhandla utifrån hur folket valt att rösta. Uppsala måste regeras. Jag hoppas att Uppsalaborna bara viktar om mellan C, M, FP och KD samt att MP tappar alla dem som är gröna men tillväxtvänliga till Centerpartiet. Rösta på Centerpartiet!
http://www.unt.se/val2014/vill-riva-blockgransen-3347618.aspxInga kommentarer:

Skicka en kommentar