måndag 1 september 2014

Varning för vinststopp

Valfriheten, mångfalden och effektivitetsutvecklingen hotad
Hotet mot människors möjlighet att själva välja skola för sina barn, att välja assistent som funktionshindrad eller att välja vårdcentral/läkare måste tas på stort allvar om V och Fi får ett inflytande över politiken som bestämmer. Den utvecklingen skulle vara förödande för alla människor som anser att de är myndiga och som vill ha alternativ om man t ex är missnöjd med det man har.

Att kraftigt förenkla frågan om vinst, som Vänstern gör, gynnar bara deras politiska retorik. Ingen annan tjänar på en liknande politik. Jag vill ha valfrihet och jag vill ha en mångfald av producenter av skattefinansierade tjänster. Även om producenterna ska leverera en liknande minsta kvalitet av det som upphandlats så kan de alltid leverera lite mer och de bidrar garanterat till att nytänkande och effektiviseringsarbetet ständigt äger rum. Oavsett om våra skattepengar ger mer tjänster för pengarna eller ej, när de upphandlas i konkurrens, så driver konkurrensen fram viktigt nytänkande. Konkurrensen skapar också bättre möjlighet för en positivare löneutveckling i traditionella kvinnoyrken.

Alldeles oavsett vem som utför våra skattefinansierade tjänster så måste vi ha effektiva och regelbundna kvalitetsuppföljningssystem som följer upp att vi får den kvalitet vi betalar för. Det kvalitetssystemet måste inkludera att en leverantör som missköter sig också kan förlora sin verksamhet som det offentliga övertar, eftersom det offentliga enligt lag måste tillhandahålla stödet/tjänsten. Jag har några gånger inom C motionerat om att ett liknande kvalitetssystem måste komplettera dagens valfrihetssystem. Till sist kommer förslagen få en majoritet. Jag vill inte heller att mina skattepengar ska gå till oacceptabla övervinster (världsledande tjänsteföretag ger i snitt inte högre vinstmarginaler än 10%) i bolag som utdelar vinsterna till sina ägare! Det måste vi hindra genom tydliga kvalitetskrav vid upphandlingar, ständig kvalitetsuppföljning och straffsystem som känns ordentligt om kvalitetskraven inte uppfylls. Inom vissa verksamheter kanske det t o m är olämpligt med konkurrensutsättning om inte kvalitetskraven är lätta att följa upp och behandlingarna är väldigt dyra. Alldeles oavsett om en verksamhet drivs av t ex en kommun, en stiftelse eller ett bolag så krävs kapitaltillgång för att genomföra investeringar. För att klara av investeringsbehov och för att ge ägare som riskerat pengar avkastning på sitt satsade kapital är det viktigt med vinster, men de måste vara skäliga! Vinster över de genomsnittliga bland världens framgångsrikaste tjänsteföretag måste betecknas som oacceptabla övervinster.

Att insinuera att allt blivit sämre inom välfärdsområdet, vilket man lätt kan tro när man läser bifogad artikel, är att grovt fara med osanning! Vi har aldrig varit så generösa i välfärdssamhället som idag. Inom nästan alla välfärdsområden. Både i absoluta tal och procentuellt! Om vi t ex talar om assistansstöd till funktionshindrade så har kostnaderna exploderat! På bara 20 år har assistansersättningarna gått upp från 3,5 miljarder till nästan 30 miljarder årligen!! Nästan 1.000%!!!
http://www.unt.se/uppland/uppsala/kommunen-vill-stoppa-hoga-utgifter-till-valfardsbolag-3313997.aspx
http://www.dn.se/ledare/signerat/duckar-for-de-svara-fragorna/

MP en fara för välståndet
I dagens UNT intervjuas MPs Uppsalaledare. I texten dundrar varningsklockorna! MP har gjort det till religion att vi till varje pris ska ha spårvagnar. Det är dumt att måla in sig i ett hörn när det handlar om investeringar på över 10 miljarder kronor! Då är det klokt att seriöst värdera alternativ! I samma artikel kan vi också se att MPs Uppsalaledare är VÄLDIGT vänsterdriven. Fi (som är mer kommunistiska än Vänstern) och Vänstern har båda mest en politik som gillas av MPs Uppsalaledare! I kommuner har enskilda kommunalråd i majoritet väldigt mycket att säga till om! Jag hoppas innerligt Uppsalaborna tänker till innan de röstar! Uppsala går en mörk framtid till mötes om extremVÄNSTERN tar över! Tro i te att det inte händer om MP, V och S får leda Uppsala! Var inte så dum! V och MP (med en mycket vänsterorienterad ledare) riskerar att tillsammans bli lika stora som S, eller t o m större. S.O.S!!!!

2 kommentarer:

  1. De som gör en vantro som skapar rädsla til sin religion är farliga. Ingen annan får klarlägga verkligheten!

    SvaraRadera