onsdag 3 september 2014

En mästrande ledarredaktion

Tur att inte UNTs ledarredaktion bestämmer
Jag och C i Uppsala är för en generös invandring men vi har en misslyckad integrationspolitik!
Jag är en offentlig person i Uppsala. Det innebär att man inte har så mycket personlig integritet eftersom många ögon följer vad man gör och öron lyssnar på vad man säger överallt. Det ingår när man är folklig företrädare. Det ingår också att kritiskt granskas av den tredje statsmakten media. Och genom åren har UNTs ledarredaktion, rubriksättare och några få journalister gärna skapat häpnadsväckande rubriker och medvetet misstolkat mig utan att ge mig minsta chans att bemöta deras påståenden. Särskilt spännande har den folkpartistiska ledarredaktionen varit. Gång efter gång har de anklagat mig för både det ena och det andra. Deras tidigare chef för ledarredaktionen Håkan Holmberg har fortfarande inte bett om ursäkt för att han bl a liknade mig med Philipinernas tidigare diktator Ferdinand Marcos..... Helt klart är att dessa folkpartister har problem med mig och de vill göra vad de kan för att försöka försvaga mig. Men jag kan glädja dig med att jag inte ger upp så enkelt och jag vet att jag kämpar för alla Uppsalabors bästa. Och det tror jag många
Uppsalabor har märkt och märker. JA! Vi tar integrationsutmaningarna på allvar! Bara för att det är FP som nationellt lett det misslyckade arbetet under en längre tid tänker inte vi tiga med idéer som betydligt bättre och snabbare inkluderar dessa nya krafter in i vårt samhälle. Se våra filmer!
http://www.unt.se/blogg/ledarloggen/kan-centern-mena-allvar/?blog=773&entry=3337731

Bättre integrationspolitik är nödvändig
Självklart går FP ledaren (bl a i tidningen) på anfall när C i Uppsala satsar hela 129,2 miljoner extra på att i Uppsala stärka integrationen av framförallt flyktinginvandrade. Vi satsar 80 miljoner på att stärka stödet till elever med flyktingbakgrund och särskilda behov. Vi satsar 48 miljoner på arbetskraftsförstärkningar och en individuell peng kopplad till flyktinginvandrade barn och unga som ska gå till förenings och idrottslivet som ännu bättre hjälper till att inkludera dessa nya krafter in i vårt samhälle. Det är helt grundlöst och patetiskt att kalla mig eller C i Uppsala främlingsfientligt!
http://www.unt.se/uppland/uppsala/centerns-utspel-forsvarar-samarbete-3337362.aspx
https://m.youtube.com/watch?v=odFmTqBSQgM

Samtidigt lyfter vi fram att vi måste skapa fler enkla jobb (som ingen idag är beredd att betala för men som gör samhällsnytta) som gör att särskilt flyktinginvandrade (som i genomsnitt har över sju år innan de kommer i någon form av självförsörjning) får bidra i samhällsbygget, får lära känna människor utanför sin annars ofta givna krets, får träna på svenska osv. Och att det är rimligt att den arbetsinsatsen kan motsvara försörjningsstödet under en förhoppningsvis kort period. Och att arbetsinsatsen endast kanske är 50% om personen parallellt lär sig svenska och söker jobb. Om personen studerar är det sysselsättningen och inget annat. Vi vill också ställa krav på större organisationer vid tjänsteupphandlingar att de ska inkludera ett socialt ansvar och erbjuda socialt utsatta en chans till arbete. Det är min övertygelse att alla i vårt närsamhälle tjänar på en liknande satsning! Inte minst för att vårt samhälle inte socialt ska spricka.
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=UYOQuLVqmMo
http://www.unt.se/val2014/c-vill-stalla-krav-pa-nyanlanda-3335957.aspx

Rättigheter och skyldigheter
Redan idag kan kommunen kräva en motprestation kopplat till försörjningsstöd, och det tycker vi är bra och viktigt. Redan idag kan kommunen ge bonus till personer som lär sig svenska fort. Redan idag kan försörjningsstödet begränsas om en person inte deltar i de svenskundervisningar som personen hänvisats till. Inom CSN (studiemedel) har man idag krav på vissa studieresultat, annars förlorar man rättigheter kopplade till pengar! Varför är det en omöjlig tanke att även, utifrån en individs specifika förutsättningar, ställa krav även kopplat till minimala kunskaper i svenska om hen deltagit i undervisningen? När vi vet att det är av central betydelse för att kunna bryta segregering och utanförskap. Särskilt viktigt är en liknande väg framåt för kvinnor som ofta kommer från väldigt patriarkaliska samhällen. Att på bättre sätt bidra till att de lär sig det svenska språket gör dem friare och ger absolut mycket bättre förutsättningar för att bli självförsörjande genom arbete. C i Uppsala satsar ytterligare 129,2 finansierade miljoner, under kommande mandatperiod, på att bättre inkludera flyktinginvandrade in i vårt samhälle. Inga andra partier gör det! Du som vill att Uppsala ska utvecklas grönt och hållbart för alla, rösta på mig och Centerpartiet i Uppsala. ALLA inkluderar våra flyktinginvandrade! : )

P.S Centerpartiet i Uppsala drev frågan om Invånartjänst redan i valet 2010! Trots att FP vill ha civilt kommersiellt flyg på Ärna, och gärna bygger i Seminarieparken, har vi istort samarbetat bra. Under mandatperioden infördes något som kallas Välfärdsjobb. Det är en variant av Invånarjänst som vi lyckats få in i Uppsala. Även om UNTs ledare raljerar över att alla som "jobbar" måste få avtalsenlig lön så är verkligheten, som de sällan tycks besöka, att vi inte har tillräckligt med pengar för att ge alla våra arbetsföra med försörjningsstöd en liknande ersättning. Även om en deltanke med upplägget är att flytta kostnader mellan oss som kommunala skattebetalare och oss som statliga skattebetalare..... Det är alldeles oavsett kostnader.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar