söndag 14 september 2014

Onyanserat och oerfarenhet

Invandringen inte homogen
Debatten om invandringens fördelar och utmaningar är värdelös om man inte väljer att dela upp invandring och utvandring i tydliga undergrupper. Först då kan man se några intressanta mönster. Först då kan man se och förstärka möjligheter. Först då kan man se utmaningar och komma med förslag på lösningar. Att generalisera och endast tala om invandring ur ett makroperspektiv visar på en naiv inställning och skapar inga förutsättningar för att bättre hjälpa utsatta invandrargrupper att bättre inkluderas in i vårt gemensamma samhällsbygge. Dagens UNT debattartikel, i gammeltidningen, är naiv och onyanserad. Den sjunger invandringens lovord. Men gång efter gång framgår det att de avser arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandring är en sak, utbildnings och flyktinginvandring är andra saker. Det måste man fatta för att den misslyckade integrationspolitiken ska bli mycket bättre! Det är nödvändigt att den blir mycket bättre! Annars kommer vår oförmåga att bättre inkludera flyktinginvandrade att kraftigt negativt påverka svensk social hållbarhet och den sociala oron kommer att kraftigt öka. Jag vill inte att vi lämnar ett sådant Uppsala och Sverige efter oss till våra barn! För att bäst bekämpa främlingsfientlighet måste man också se och våga tala om problem och utmaningar som finns kopplat till delar av vår invandring. Bara så kan vi lösa problemen och stoppa främlingsfientliga krafter från att växa sig allt starkare. Kryssa Stefan Hanna! Rösta på Centerpartiet!
http://www.unt.se/asikt/debatt/ovetenskaplig-populism-3349462.aspx

Rörig och svag regering
Löfven är mycket oerfaren inom den helt politiska världen. Samtidigt riskerar Sverige att snart ha en statsminister som är mycket oerfaren som dessutom ska försöka styra Sverige i den svåraste demokratiska situationen på väldigt, väldigt många år. Det är tråkigt att så många svenskar inte tycks förstå vilket vågspel de utsätter sig själva för när de röstar på den väldigt oerfarna rödgröna röra som hotar om de får fler röster än C, M, FP och KD. Och en väldigt oerfaren politisk ledare som ska försöka få röran att fungera. Tyvärr ser det ut som att Carl Bildts hot om rödgrön röra nu kan bli verklighet efter ett val där alla blir förlorare förutom SD som parti. Självklart blir också alla som valt att lägga sina röster på SD också förlorare när räntorna höjs, skatterna höjs, arbetslösheten kraftigt ökar, både kommuners, landstings och statens ekonomier havererar. Inte är väl allt för många svenskar så dumma att de röstar för ekonomiskt förfall?  Då försvagas skolan, då försvagas sjukvården. Då försvagas barnomsorgen. Då försvagas äldreomsorgen. Då försvagas stödet till våra funktionshindrade. Låt inte det ske! Rösta på Stefan Hanna!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/valaret2014/article19529733.ab

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar