söndag 21 september 2014

Trött men engagerad

Mening
Varför ska man kliva upp ur sängen på morgonen? För de allra flesta i världen är det självklart att du måste upp och kämpa för att försörja dig. Det är få platser utanför Sverige där man länge kan leva på andra genom det offentliga systemet. Ytterligare ett skäl att kliva upp kan vara att det krävs för att barn ska få mat och hjälpa dem till skolan. Men om man nu lever i ett land som Sverige, varför stiga upp? Alla har sina svar på den frågan. Jag tror mitt svar är att en människa som känner en mening med sitt liv gärna stiger upp för att fortsätta att bygga på den mening man själv definierat. Den som inte känner någon mening eller tillfredställelse när hon vaknar har sannolikt väldigt svårt för att gå upp. Meningen med just ditt liv kan vara väldigt enkel eller mycket komplex. Jag känner människor som brinner för att placera pengar på världens börser. Det engagerar dem och berikar dem. Jag känner andra människor som lever på "vatten och bröd" och som är engagerade i att rädda vår miljö och att bryta den negativa klimatpåverkan. Båda typerna ser en mening som ger dem energi och levnadskraft.  Börsplacerarens värld är betydligt enklare och ger daglig återkoppling. Miljövännerna engagemang är tuffare men bjuder ofta på starka vänskapsband med likatänkande. Vi behöver meningar med våra liv om livet ska kunna fyllas med så många stunder av lycka som möjligt. Är det svårt att förstå?

Trött, trött, trött. Så har det känts sedan valresultaten presenterats. Massor av slit och ansvarstagande men liten uppskattning. Trots att Uppsala nu rankats bland de bästa i mätning efter mätning inom bl.a. Miljöarbetet, näringslivsutveckling och landsbygdsutveckling. Och Uppsala har landets lägsta arbetslöshet. Ändå vill en majoritet av Uppsalaborna något annat. Inte konstigt att man blir lite trött. Är det då meningsfullt att försöka bidra till att Uppsala utvecklas positivt? Det känns så för mig. Jag har starka band till Uppsala. Jag har många nära och kära som bor här. Med den känslan för närområdet känns det mycket värdefullt att fortsätta att vara en samlad röst för många Uppsalabor. En röst som inte tänker tiga för att problemen är obekväma eller komplexa. På kort tid kan mycket förstöras om man har ett vilset, naivt och ofinansierat ledarskap. Jag har fått ett personligt mandat att kämpa för Uppsalas positiva utveckling. Inom kort, då energin återvänder, ska jag leva upp till det stora personliga förtroende jag fått. Tack för förtroendet! Jag ska göra mitt bästa för att inte Uppsalas positiva utveckling ska stanna av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar