onsdag 3 september 2014

Kryssa mig i kommun och riksdag

Jag tror på människor. Det har jag alltid gjort. Mitt stora intresse i livet är människor och att lära av andra människors erfarenheter och kunskaper. Och att socialt ha trevligt med andra människor. Oavsett etnisk bakgrund, hudfärg, trosuppfattning, sexuell läggning etc. Mitt stora intresse har berikat mitt liv enormt. Inte minst har jag lärt mig att respektera alla mina medmänniskor som en ingång vid ett möte. Varje människa är en unik personlighet med en unik själ. Samtidigt har jag lärt mig att det går att indela oss människor i personlighetstyper. Bland dessa finns självcentrerade, manipulativa och destruktiva personligheter. Inte sällan finns dessa personlighetstyper i mäktiga ställningar (inklusive bland grovt kriminella).  Jag har också lärt mig att Darwin hade rätt, överlevnad kräver flexibilitet och anpassning till en ständigt föränderlig värd. Därför har jag inte bara svårt för översittare och lata utan även för människotyper som alltid tror de har rätt och som bara under bilan kan ändra sig. Det är okunnigt och mycket trångsynt att ha ett sådant förhållningssätt i möten med andra människor.

Mitt fokus är Uppsala kommun. Där vill jag konkret bidra för att driva nödvändiga förändringar samt försvara och utveckla vårt välstånd. Om Uppsala kan göra mycket rätt för sina invånare kan andra kommuner sedan lära av det om de vill. Samtidigt kan det i värsta fall bli så att Uppsalas positiva utveckling kraftigt bryts om kommunister, tillväxtovänliga och vänstervridna miljöpartister och vänsterdrivna sossar får chansen att styra Uppsala mot stupet. Om det mycket olyckliga scenariet blir en verklighet kan jag tänka mig att verka även för Uppsalas bästa som riksdagsledamot för länet. Därför ska du kryssa mig även i riksdagsvalet om du gillar det jag gör för vårt närsamhälle. Du har mitt löfte att jag utan tvekan kommer att prioritera kommunen före riksdagen. Samtidigt vet du att om vänsterns mörka krafter tar över Uppsala så kan du få en kraft i Riksdagen som står upp för försvaret och utvecklingen av vår välfärd i Uppsala län!

Finns skäl att kryssa mig även i riksdagsvalet? Ja, om du fått nog av "det politiskt korrekta" i att undvika att ta i våra stora samhällsutmaningar bara för att de är svåra. Ja, om du vill ha livserfarna folkrepresentanter. Ja, om du vill ha folkrepresentanter som är ute bland folket och som beskriver verkligheten som den är. Ja, om du vill ha folkrepresentanter som har idéer som kan försvara och utveckla vårt generella välstånd. Ja, om du vill ha folkrepresentanter som fokuserar och jobbar hårt med det uppdrag de har fått. Men kom ihåg, även om jag kommer in i riksdagen så kommer jag tveklöst att välja ett ledande kommunalt politiskt uppdrag i majoritet före ett riksdagsuppdrag!

Hassan, FP, är igång i media igen. Han har ju sina UNT kompisar som gör vad dom kan för att stötta deras kampanjande. Han försöker kleta ner Cs lokala förslag och önskemål med att det slår mot redan utsatta människor. Han påstås också säga att människor med försörjningsstöd helst ska studera och inte jobba med Invånartjänst. Hassan visar tydligt att vi har olika syn på hur vi bygger ett starkt och hållbart närsamhälle. Till att börja med anser även C att utbildning är det bästa och det har vi gjort tydligt. Hans sätt att resonera tyder på att han inte fattar att vi inte anser att det är något hemskt med att om man får långvarigt försörjningsstöd så har man både en rättighet och skyldighet att utföra ett samhällsarbete på t ex halvtid. Han tycks inte heller fatta att vi vill bryta många människors destruktiva isolering, särskilt kvinnors. Ytterligare en person citeras i en bifogad artikel. Finns mycket att säga om det men främst är det intressant att vissa klassar arbetsföra människor som får försörjningsstöd (mat, bostad, sjukvård, barnomsorg etc) som gratisarbetare om de gör en motprestation till samhället. Visst är det intressant! Kryssa Stefan Hanna i både det kommunala och i riksdagsvalet!
http://www.unt.se/uppland/uppsala/centerns-utspel-forsvarar-samarbete-3337362.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar