tisdag 23 september 2014

Individualiserade vägar framåt

Individualiserade vägar framåt

Socialdemokraterna och vänstern har i valrörelsen talat mycket om att vi i Sverige har en oacceptabelt hög arbetslöshet. Det ska bli intressant att se hur S ska ändra på det och hur dyra försöken blir. Till att börja med måste man bryta ner utmaningar i sina olika bitar för att lösa dem. En nödvändig start för att framgångsrikt ta fram förslag på förändringar som bär är att göra just så, d v s förtydliga en övergripande utmaning genom dess delutmaningar. För att arbetslösheten bättre ska kunna bekämpas måste vi t ex tydligare beskriva den i % samt i absoluta tal utifrån var i landet man bor, utbildningsbakgrund, ålder, etniskt ursprung och, om man inte är född svensk, skälen till varför man kommit till just Sverige. Det sista är av stor betydelse för en mycket bättre inkludering av flyktinginvandrade.

Vi vet att 55+, människor med ofullständiga gymnasiebetyg och flyktinginvandrade har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Även om vi alltid ska utgå ifrån individen, och stötta individen framåt utifrån hens förutsättningar och ambitioner, är det klokt att kopplat till invandring tydligt dela upp invandringen i delgrupper. Varför inte i arbetskraftsinvandrade, utbildningsinvandrade, kärleksinvandrade och flyktinginvandrade. Bland de flyktinginvandrade kan vi sedan tydligt bryta ner demografin i universitetsutbildade, analfabeter, företagare, från städer, från byar etc. Då kan vi få bättre debatter om hur verkligheten ser ut för att hitta bra vägar framåt som stöttar enskilda människor mot en bättre framtid.

Våra sociala skyddssystem och arbetsmarknadsregler ska självklart vara generella d v s omfatta alla lika. När rättigheter vägs mot skyldigheter gäller de självklart alla i det samhälle vi anser oss bestämma över. Om motkrav kopplade till t ex försörjningsstöd ställs så gäller det självklart alla. Alla med försörjningsstöd och som är arbetsföra.

Det är tröttsamt med människor som är engagerade i samhällsfrågor och som ständigt klistrar på andra etiketter som inte stämmer för att därigenom försöka hindra nödvändiga utvecklingsdebatter. Jag ställer inte upp på det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar