fredag 5 september 2014

Du bestämmer!

Bättre upphandlingar, kvalitetsuppföljningar och hårda sanktioner
Förstatliga, förstatliga, förstatliga..... Mest vänsterpartister och  folkpartister som sjunger förstatligandets underbara sång. För FP en sång i desperation eftersom de försöker skylla misslyckanden på kommunerna. Men det är du redan idag staten som nästan helt styr skolan! Och det är staten som styr etableringen av nya skolor (vilket t ex kan göra elevunderlaget per skola ohållbart eftersom lokaler är en mycket stor kostnad och inte en kostnad du lätt kommer ur). Det är också staten som i huvudsak ska genomföra kvalitetskontrollerna på våra skolor. Om det nu är så att ett politiskt parti tror att en fast elevpeng i hela landet är modellen så kan ju staten redan idag definiera den..... Det är givetvis en helt orealistisk väg framåt. Du förstår ju också att skolan aldrig kan bli helt lika i hela landet eftersom förutsättningarna i barnvolymer, lärarattrakrion och barnens socioekonomiska bakgrund kraftigt varierar. Så den likriktning som önskas finns redan! Lägg ner! Låt skolan få lugn och arbetsro! Avveckla administrativa bördor och annat icke pedagogiskt pyssel för lärare! Utnyttja mer modern IT teknologi som pedagogiska hjälpmedel i undervisningen, matcha fram begåvningar utifrån deras fulla potential och ge bättre stöd till de elever som behöver det, som t ex flyktinginvandrade barn och unga. Rösta på mig och Centerpartiet i Uppsala så får du en bättre skolpolitik.

Vinster är inget farligt! Tvärt om de är nödvändiga för att kunna bedriva verksamheter som inte bara kan höja skatter för att driva en verksamhet. Vi tillåter sedan länge att t ex byggföretag, läkemedelsföretag, IT företag osv får tjäna pengar när de säljer sina tjänster och produkter till t ex skolor och äldreomsorgen. Vinst i sig är idiotiskt att motsätta sig. Övervinster och vinster när dålig kvalitet levereras är dock oacceptabelt! Det offentliga har många gånger misslyckats med att upphandla smart, att tydligt kvalitetssäkra det man upphandlat och att utifrån upphandlingsunderlagen ha tydliga bestraffningsmöjligheter när kvalitetskraven inte efterlevs. Så kan vi säkerställa att våra skattepengar används klokt. Rösta på mig och Centerpartiet i Uppsala så får vi kvalitet och valfrihet inom skola, omsorg och vård!

Vi menar allvar!
Stackars Håkan Holmberg och övriga på UNTs politiska redaktion. Det kan inte vara lätt för dem att behöva förhålla sig till ett Socialliberalt och pragmatiskt Centerparti i Uppsala. Ett lokalt parti som på område efter område inte håller med dessa fina personers klarsynthet... Till skillnad från dem anser vi att politikens roll är att lyssna på invånarna och fånga upp deras önskemål men också att fånga oro samt se problem. Önskemål, oro och problem som Centerpartiet i Uppsala sedan omsätter i praktiska politiska förslag som ska uppfylla breda önskemål och som förhoppningsvis kan lösa problem. Självklart utifrån våra grundvärderingar. Jag, Stefan Hanna, och Centerpartiet i Uppsala är inte främlingsfientliga. Tvärt om! Oavsett hur många gånger UNTs ledare försöker påskina det är det att medvetet vilseleda och ljuga för Uppsalaborna. Centerpartiet i Uppsala "fiskar inte i grumligt vatten" utan lyssnar på Uppsalaborna och ser en verklighet som vi vill förändra! Flykting och integrationspolitiken i Uppsala och Sverige är misslyckad. Vi måste mycket snabbare och bättre inkludera flyktinginvandrade in i vårt närsamhälle. Vi har förslag på hur det kan göras. UNTs ledare som bara tycker skjuter hela tiden med tomhylsor.

Varför skjuter UNTs ledare med tomhylsor? Jag har skrivit om det förr. Skälen kan vara många. Tillexempel att C inte delar deras syn att skolan ska förstatligas. T ex att C inte vill ha civilt kommersiellt flyg på Ärna. T ex att C inte vill bygga ett svindyrt nytt konstmuseum på Slottsborggården som få kommer att besöka o s v. UNT har de senaste åren rationaliserat kraftigt eftersom mediabranschen har svårt att hitta nya intäkter när allt färre vill prenumerera. Jag tycker UNTs ledning och ägare ska rationalisera bort ledarredaktionen och istället nyttja mer obundna och mindre inskränkta liberala frilansare som ledarskribenter. Då kanske fler börjar prenumerera igen.

Det är val nu! Din röst är viktig! Om du vill ha lokala politiker som fokuserar på Uppsalas bästa, som förstärker de möjligheter som Uppsalaborna ser och som jobbar med att lösa de problem som många Uppsalabor upplever, och som tydligt kan identifieras i statistik, då är det klokt att kryssa mig och rösta på Centerpartiet i Uppsala!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar