lördag 13 september 2014

Socialt viktigaste frågan

Mycket bättre inkludering av flyktinginvandrade
Vilken är den enskilt viktigaste sociala utmaningen i dagens Sverige, inklusive i Uppsala? Utan tvekan är det att vi mycket bättre än hittills måste kunna inkludera flyktinginvandrade in i vårt gemensamma samhällsbyggande. 1,2 miljoner med flyktingbakgrund har fått en fristat i Sverige bara sedan 1998. Det tar i genomsnitt över sju år för en flyktinginvandrad att komma i någon form av självförsörjning. Bland Uppsalas långtidsarbetslösa har cirka 40% med invandrarbakgrund också en flyktingbakgrund. Bland dem som har långvarigt behov av försörjningsstöd är de med flyktingbakgrund kraftigt representerade. Det är inget konstigt med detta eftersom de tillhör dem som har svårast att komma in som en del av vårt samhällsbygge. Centerpartiet i Uppsala säger välkommen hit! Och vi vill att alla nya Uppsalabor ska känna att de är välkomna hem när de återvänder till Uppsala efter att ha varit utanför kommunen.

Igår åkte jag i en gemensam bil med två andra kommunalråd till en debatt i stadsdelen Gottsunda. I bilen frågade ett av dem varför C i Uppsala i debatt efter debatt särskiljer flyktinginvandrade från övriga invandrade. Hon sa att det inte finns något som heter flyktinginvandrade. Jag berättade kort att vi anser att det är av central betydelse att skilja på skälen till varför invandrade kommit till Uppsala och övriga Sverige. Om man tydligare vill se möjligheter och utmaningar är det viktigt att skilja mellan dem som kommit för att studera, arbeta eller som ofrivilligt kommit från krig och elände för att tillfälligt komma undan just eländet. För att mycket bättre lyckas integrera just flyktinginvandrade måste man fatta det då det är centralt för att hitta metoder som bäst inkluderar dem in i vårt gemensamma samhälle. Vi vet att väldigt många av dessa nya krafter sannolikt blir nya medborgare och särskilt de äldres barn får en stark anknytning till Sverige. Mentalt vill de flesta äldre självklart hem till det de i skräck varit tvingade att lämna. Vi måste därför mycket bättre och direkt påbörja inkluderingen av just denna grupp av invandrade. En grupp som i sig är väldigt heterogen! Annars kommer Sverige och Uppsala inte hålla ihop socialt och den sociala oron kommer att bli mycket besvärande för alla. Inom Centerpartiet i Uppsala vill vi inte se den utvecklingen och därför kommer vi med en rad förbättringsförslag för att vi mycket bättre ska kunna inkludera alla dessa människor på ett humant och kärleksfullt sätt. Samtidigt väljer vissa media och partirepresentanter som fullständigt saknar förbättringsförslag att försöka kleta ner C i Uppsala med främlingsfientlighet. Läs inte gammeltidningar, som bara lyfter fram det de tycker är provocerande, lyssna på bifogad debatt så får ni ett nyanserat budskap från mig och C i Uppsala.
HTTP://www.unt.se/24unt/?clip=3357454

C i Uppsala hade igår också en presskonferens med idrottsföreningar och invandrade med flykting och ensamkommande flyktingbarnsbakgrund. Vi skulle återigen presentera våra förbättringsförslag tillsammans med de som är berörda och med föreningar som bättre kan bidra till betydligt bättre inkludering. Positiva nyheter. Konstruktiva idéer. Verklighetens människor närvarande. Tror du någon media kom? Nej! Rösta på Centerpartiet om du håller med om att vi mycket bättre måste inkludera alla flyktinginvandrade in i vårt samhälle. Bara så lyckas vi bygga en framgångsrik gemensam framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar