måndag 11 november 2013

Vad händer nu?

Allt är inte guld som glimrar
Som jag tidigare skrivit tycks allt fler ledande rikspolitiker distansera sig från riskkapitalister kopplade till skola, omsorg och vård. Självklart är det kopplat till att vi invånare, även bland Alliansens väljare, inte tycker att våra skattepengar ska användas till fel saker. Fel saker kan då t ex vara avancerat finansiellt trixande för att kortsiktigt tjäna så mycket pengar som möjligt. Jag tycker absolut att mina skattepengar ska användas klokt. Jag gillar inte att verksamheter som ska drivas långsiktigt och uthålligt har handlingsutrymmet att kunna tjäna kortsiktigt snabba pengar samtidigt som de är utan finansiellt ansvar om verksamheten under en tid går med förlust. En sådan ekvation blir för kostsam för oss skattebetalare och riskerar att skapa onödigt stora problem för berörda invånare.
http://www.dn.se/nyheter/politik/fp-inga-riskkapitalbolag-i-varden/

Samtidigt blir jag förundrad över hur Folkpartiet tänker i frågan om ägandet av bolag som driver t ex skolor och äldreboenden. Även om riskkapitalister har som affärsidé att köpa så billigt som möjligt, omstrukturera och sedan sälja så dyrt som möjligt, inom ett begränsat antal år, innebär det inte att andra företag kan vilja drivas lika. Vad vill egentligen FP? Hindra finansiella bolag från att äga liknande verksamheter eller vill de se till så att de som äger dem, utöver kvalitetskrav, också måste tvingas avsätta medel för att hålla en blödande verksamhet under armarna under några år tills kostnadsanpassningar hunnits genomföras, eller intäkterna minst matchar kostnaderna eller verksamheten avvecklats under ordnade former? Att peka finger på riskkapitalister är att kraftigt underskatta den grundläggande utmaningen att kunna driva verksamheter inom välfärdens kärna över konjunkturcykler utan att kvaliteten för berörda invånare kraftigt påverkas. Populism? Vad tycker du? Själv har jag föreslagit krav på någon form av resultatutjämningsfonder.

Även den liberala tidningen UNT ifrågasätter nu vinstperspektivet kopplat till t ex skolverksamhet. Återigen gillar jag ifrågasättandet av hur våra skattepengar används men vad är tidningens ledares förslag? Att icke offentlig skolverksamhet precis som UNT med fördel ska drivas som en stiftelse?
http://www.unt.se/ledare/en-vinst-for-valfarden-2688779.aspx

Glöm inte att nästan alla riskkapitalbolag får sin finansiella hävstång genom att de i huvudsak använder våra pensionspengar när de spekulerar. När riskkapitalbolagen misslyckas påverkar det även våra pensioner.

Glöm inte heller att en av de personer som tjänat massor av pengar på att, samtidigt som han var Socialdemokratisk riksdagsledamot, bygga upp och sälja behandlingshem var Jan Emanuel. Samme F.d Socialdemokratiske riksdagsledamot har också varit och är inblandad i mycket avancerade upplägg för att undvika skatt på pengar som helt skapats genom skattefinansierade verksamheter.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar