onsdag 6 november 2013

Andras pengar

God ekonomisk hushållning
Vad innebär god ekonomisk hushållning? Innebär det att man snålar? Att man slösar? Att man klokt använder sina resurser, ständigt försöker förbättra produktiviteten och effektiviteten samt att man ständigt vågar investera i nytt? God ekonomisk hushållning är inte att slösa med andras pengar. I tjänstemannadrivna företag är det inte ovanligt med slösaktiga tjänstemän. De slösar på aktieägarnas bekostnad. I politiska organisationer är det inte heller ovanligt att politiker och tjänstemän slösar med skattebetalarnas pengar. Krasst är det nog så att många gärna beter sig mycket sämre med andras pengar än med egna. Inom det offentliga stör det mig att de som själva bor i en kommun, tillhör ett landsting, betalar statlig skatt och jobbar i den kommunen, eller är förtroendevald, inte alltid inser att man förvaltar egna pengar. En stor del av våra intjänade pengar betalar vi till skatt. Att misshushålla med skattemedel är att misshushålla med egna pengar. I kommuner med många ledande tjänstemän som inte betalar kommunal skatt är det därför ännu viktigare att de ledande politikerna säkerställer god ekonomisk hushållning.

Göteborg
Det är inte fel att kommuner och politiska ledare genomför försvarbar representation för att driva positiv utveckling för den egna kommunen. Som alltid måste all representation och allt kampanjande vara måttfull och måste kunna motiveras väl. Misshushållningsexemplen från Fastighetsmässan i Cannes, Mipim, fortsätter att visa på bristande omdömen bland vissa politiker och tjänstemän. Jag gillar inte misshushållning av skattepengar även om jag inte betalar skatt i Göteborg. Vad tycker du om dessa exempel på misshushållning?
http://www.di.se/artiklar/2013/11/5/goteborgs-toppar-kalasar-pa-folks-pengar/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar