tisdag 22 oktober 2013

En väg in på arbetsmarknaden

Ohållbar utveckling
Vi lever i en avancerad tid. Eftersom arbetskraft länge ansetts dyr i Sverige, i förhållande till andra länder, har allt fler av de enkla jobben automatiserats bort. Om vi lyckas bygga avancerade företag som anställer högt kvalificerade människor är det väldigt bra för vårt välstånd. Det gäller bara att vi lyckas utbilda och locka kvalificerad invandrad arbetskraft för att företagen och jobben ska bli kvar i landet. Både att få fram nya bärkraftiga verksamheter i Sverige och att kompetensförsörja dem är väldigt utmanande. Jag tror vi kommer att lyckas. Det måste lyckas för att försvara vårt generella höga välstånd.

Lokala Kvalificerade jobb är mycket viktiga för en orts positiva utveckling. Samtidigt måste vi hitta vägar mot att återskapa betydligt fler enkla jobb i vårat samhälle. De enkla jobben är väldigt viktiga instegsjobb för unga, icke arbetskraftsinvandrade och andra som inte matchar de höga krav som ställs på den kvalificerade arbetskraften. De allra flesta vill bidra och vill inte enbart känna sig som en samhällsbelastning. Om vi inte lyckas att skapa dessa nya enkla och lågavlönade arbetsuppgifterna kommer motsättningarna i samhället att växa sig ohållbart stora. En person som får en chans in på arbetsmarknaden med ett okvalificerat jobb kan därefter söka sig uppåt i värdekedjan om vilja och förmåga finns. Att inte finnas med i ett bidragande sammanhang är destruktivt för den enskilde. Centerpartiet i Uppsala verkar för att Invånartjänst ska införas som en sådan jobbskapande väg framåt. Nu testas den vägen framåt allt mer under beteckningen välfärdsjobb i Uppsala. Det är mycket positivt. Reformer krävs för att vi åter ska få till en stor mängd av även enkla jobb i Sverige. Det är viktigt även för att integrationen av många nysvenskar ska bli mer hållbar.
http://www.dn.se/sthlm/utvecklingen-gar-at-fel-hall-i-hasselby/

Etableringsstöd
Jag tycker att det är bra att regeringen försöker skärpa kraven för etableringsstöd. Det är en liten förändring, som måste följas av betydligt fler, för att utanförskapsproblematiken ska bli betydligt mindre framöver. Mer kreativitet och reformarbete krävs för att integrationen av människor i utanförskap ska bli mycket bättre. Självklart skriker vänstern att det är fel att ställa krav. Självklart menar de att problemet ligger någon annan stans. Kravlöshet är ingen bra väg mot hållbarhet. Ja, det behövs många fler åtgärder för att göra Sverige mer inkluderande och hållbart. Jag hoppas många fler förslag kommer och gärna i reformförpackning då det krävs flera parallella förändringar för att ge alla dessa utsatta människor en bättre chans till ett mer inkluderande och självförsörjande liv. Det tjänar alla på.
http://www.dn.se/ekonomi/regeringen-vill-skarpa-reglerna-for-nyanlanda-invandrare/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar