lördag 5 oktober 2013

Maktspel & fetma

Barnböcker
Nästan så länge som barnböcker har skrivits har de också använts i politiska syften för att beskriva orättvisor och förtryck. I de flesta fall har böckerna gjorts i den formen av rädsla för att skriva direkt till vuxna med risk för livet. Har för mig att det kallas allegorier när man genom en berättelse beskriver något annat som människor kan känna igen sig i. Eftersom jag har en dotter på snart fem år får jag möjligheten att läsa "barnberättelser" igen. Precis som Disney skriver allt fler så att både barn och vuxna ska få en behållning av berättelsen. Pija Lindenbaum har skrivit en berättelse om maktspelet mellan barn. Relationer mellan Flisan och Berit beskrivs framförallt i bilder. Maktspelet blir övertydligt för en vuxen med lite intresse för maktfrågor. Det är intressant att konstatera att spelet mellan oss människor finns från väldigt tidig ålder. Kan vi lära något av den insikten? Kul att jag har några år kvar med barnböcker och barnfilmer. Det är mer berikande än jag mindes från när sonen var barn.

Förebygg mer!
Ingen förutom delar av livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin är vinnare på att allt fler drabbas av fetma. Vi måste bli mycket bättre på förebyggande hälsoarbete. Nästan alla blir vinnare på en sådan hälsosammare väg framåt. Eftersom vi inte har en allmän värnplikt längre är det svårt att ta del av korrekta fakta om hur hälsoutvecklingen generellt tycks utvecklas bland det stora flertalet som är relativt friska. Mycket intressant att några forskare bestämde sig för att följa föderskor och den vägen försöka bilda sig en bild av hur just övervikten och fetman utvecklas. Höj skatten på socker! Då får vi bland annat mer pengar till förebyggande hälsoarbete.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/gravidas-vikt-visar-pa-okad-fetma-i-landet/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar