tisdag 3 september 2013

Rättvisare skola

Bättre jämställdhet
Att våra barn och unga får en så rättvis och bra start som möjligt, oavsett social bakgrund, är centralt i vårt samhällsbygge. Omdömen och betyg är värdemätare på hur våra barn och unga lyckas ta till sig kunskap som de är beroende av och har glädje av under sina liv. Betyg fyller många funktioner. Inte bara som värdemätare på inhämtad kunskap utan också som urvaltkriterium för fortsatta studier eller möjliga arbetsgivares totala personlighetsbedömning. Eftersom betygen har stor betydelse för en människas möjligheter är det mycket viktigt att betygsättningen är så rättvis som möjlig. Därför delar jag förslaget att viktiga prov inte rättas av den i klassrummet ansvariga läraren och inte heller av någon lärare anknuten till elevens skola. Då blir det mer rättvist och betygsinflationen kan undvikas. Med en mer korrekt kunskapsbild över klasser och skolor kan också nödvändiga särskilda skolanslag fördelas mer relevant. Vad tycker du?
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/mer-an-ren-sortering/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar