fredag 27 september 2013

Går jorden under?

Förbättringar möjliga
Miljö och klimatutmaningarna är stora. Ingen tvekan om det eftersom allt fler miljarder människor får det materiellt bättre och eftersom vi fortfarande blir allt fler människor som belastar ECO-systemet. Är det då en hopplös uppgift att bryta den negativa trenden ordentligt? Vissa tycker det. Kanske den ofta relevanta 80/20 regeln gäller även här. 20% av jordens befolkning ser problemen och vill göra något åt dem, 80% gör det inte. Om ledande politiker runt i världen tillhör de 20% måste sannolikt trycket öka på tvingande omställningar då t ex kortsiktiga oljeintressen annars alltid vinner tills det är för sent att rimligt smärtfritt ställa om energiförsörjningen till förnyelsebara system. Jag delar inte DN debattörernas syn. Om omställningen mot ett mer hållbart samhälle fortsätter att gå för sakta måste kraftfullare åtgärder vidtas. Även om jorden alltid har förändrats mycket, även om det tagit miljontals år, är det dumt att vi medvetet driver på en utveckling som relativt snart kan göra att vi möter samma öde som dinosaurierna. Vad tycker du vi ska göra?
http://www.dn.se/debatt/mer-auktoritar-politik-inte-losningen-pa-klimatfragan/

I Uppsala jobbar vi mycket framgångsrikt med miljö och klimatförbättringsåtgärder. Frivilligt tillsammans med övriga arbetsgivare inom kommunen inom något vi kallar Klimatprotokollet. Ett Mycket positivt och framgångsrikt samarbete. Vi försöker också stimulera till fler enskilda  miljösmartare vardagsval genom vårt koncept "Miljösmart". Det går att göra mycket genom morötter och genom att en kommun nätverksleder ansträngningarna. Trots det krävs också hårda åtgärder som driver utvecklingen snabbare i en bättre riktning. Åtgärder som t ex högre avgifter för negativ miljö och klimatpåverkan är viktigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar