fredag 20 september 2013

Vem blir utan vård?

Nytänkande och tillväxt
Det är mänskligt att försöka undvika problem. När problemen är stora och komplexa undviker de allra flesta att ta i desamma. Om problemen sannolikt innebär försämringar för stora grupper människor har även politiker, som i min värld är skyldiga att ta i dessa frågor, svårt att göra det innan de tvingas till ställningstaganden. Tvingas prioritera. Gång efter gång misslyckas organisationer och samhällssystem att i tid genomföra nödvändiga förändringar och därigenom minska risken för krasch runt hörnet. Kortsiktigheten råder. I morgon är någon annans problem...... Nej! I morgon är våra barns, barnbarns och kanske t o m vår egen verklighet.

I dagens UNT frågar Tidningen några politiker hur de ska säkra rimlig vård i framtiden då allt fler blir äldre samtidigt som sjukvårdens möjligheter bara förbättras och förbättras. Tidningen ställer utmaningen på sin spets genom att fråga "vem får inte vård i framtiden?". Blir det våra barn som inte har rösträtt? Blir det de som aldrig jobbat? Blir det de som fyllt en viss ålder? Eller blir det de som bor i våra städer? Eller klarar klarar vi att ge även framtidens svenskar lika bra omsorg och vård som idag? Sönderfallet av den generella välfärden kan hindras men det kräver att vi hjälps åt att få många fler företagare, för små och medelstora företag, att vilja och våga växa. Det kräver också att vi börjar fatta att vi måste investera betydligt mer i förebyggande hälsoarbete och att vi vågar tänka i helt nya banor.  Om du och jag enkelt kan få tillgång till råd om en hälsosam livsstil blir vi sannolikt mer välmående men också friskare. Då minskar även trycket på omsorgs och vårdsystemet. Om alla, som inte är oförmögna att jobba, med försörjningsstöd får förstärka omsorgen och vården, då blir det oxå vinna/vinna. Vad tror du krävs?
http://www.unt.se/uppsala/ingen-vagar-prata-om-den-viktigaste-fragan-2597775.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar