torsdag 12 september 2013

Hela havet stormar

Hur ser ledarskapet ut efter valen 2014?
Valrörelsen är igång. Flera partier kampanjar redan för fullt och spekulationerna går vilda om vilka maktblock som kan tänkas bildas efter valen nästa år. Enligt en av dessa spekulationer kan ingen känna sig given i ett maktspel där helst majoriteter ska bildas. På riksnivå kan man t ex föreställa sig att det största parti som bildar regering med S eller M antingen gör anspråk på Stadsministerposten eller finansministerposten. Visst finns en matematisk formel för hur makten ska fördelas men den gäller sannolikt inte i ett spel där maktspelsalternativen är många. Jag kommer att kämpa för att Sverige och Uppsala regeras av krafter som bejakar mångfald, valfrihet, företagsamhet, en jämlik skola, ett värdigt åldrande, bra omhändertagande av våra funktionshindrade, ett ambitiöst miljö och klimatarbete, en stärkt landsbygdspolitik och så mycket lokalt självbestämmande som möjligt. Vad kommer du att kämpa för?
http://www.di.se/artiklar/2013/9/10/huggsexa-vantar-om-finansministerposten/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar