lördag 23 augusti 2014

Urspårad politik

Lekplats för broilers
Är politik viktigt? Är det viktigt med fungerande politiska partier och enskilda politiker som i demokratisk anda kan försöka lösa samhällsproblem och förstärka möjligheter? Självklart är det viktigt. Om det inte fungerar är alternativet diktatur eller demokratiskt kaos som inte levererar välstånd till folket.

Politik enligt Wikipedia
Betyder ursprungligen 'statskonst', och avser som regel alla de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet (kommuner, stater, mellanstater), och inrymmer allt från diskussioner om offentliga angelägenheter till statlig verksamhet och organisation. Å ena sidan menas makthavares principer och målsättningar, å andra sidan menas de aktiviteter som verkställer eller angår statens styrelse. Fokus för politiken är ofta olika intressegruppers förhållanden.
Ordet politik har sin etymologiska rot från sanskrit, pur, 'borg', och har samma stam som orden polis och -pol i metropol. Det är bildat från grekiskans τὰ πολιτικά, tà poliliká, som betyder 'statsangelägenheter'. Via latinet lånades ordet in till franskan,politique, och inlemmades i svenska språket där det är belagt sedan Vasatiden. 
Politik är numera en statsvetenskaplig term för de processer och den taktik en grupp använder för att fatta beslut, ofta vad gäller hur en stats offentliga makt ska fördelas och utövas. Ordet används också om samhällsvisioner och det specifika innehållet i en grupps handlingsprogram och ligger då nära termen policy.
Broilers
Förr var politiker starkt förankrade i verkligheten genom att de i grunden hade olika bassysselsättningar som kombinerades med ett politiskt engagemang och ansvar. I många länder är det fortfarande så. Hur har det blivit i Uppsala och Sverige? Tyvärr är allt fler politiska företrädare väldigt verklighetsfattiga. Det är en enorm skillnad mellan att själv ha upplevt och uppleva verkligheten mot att läsa om den och att göra korta och tillrättalagda studiebesök i "verkligheten". I dagens UNT kan vi läsa om den nyligen publicerade boken "Broilers". Även om politiker utan större arbetslivserfarenhet funnits en längre tid är en stor förändring att flera av dem idag gör snabb karriär och når politikens topp snabbt. De beskrivs också som mycket självcentrerade. Det är positivt med engagerade unga inom politiken. Samtidigt anser jag att det politiska systemet måste organiseras så att människor som arbetar och som har stor livserfarenhet lättare kan vara en del av det viktiga politiska beslutsfattandet. Det är inte bra om de politiska ledarna saknar bred egen arbets och livserfarenhet. Det blir förödande för samhället om självcentrering är viktigare än att fokusera på och lösa de stora samhällsproblemen.
Huvudsak och bisak
Ett tydligt exempel på hur fel det blir när broilers får styra är Socialdemokraterna i Uppsala. De presenterade nyligen sitt valmanifest. Där lyfter de särskilt fram tre huvudutmaningar. Självklart, som de broilers de är, lyfts bara politiskt korrekta frågor. Hur kan de inte inse att en av de allra viktigaste frågorna är hållbar integration av invandrade med flyktingbakgrund? Vet de inte vad som händer när allt fler känner sig utanför och är frustrerade? Suck! Politikens huvuduppdrag är att se verkligheten, försöka förstå den och därefter försöka komma med förslag på lösningar. Huvudfrågorna i Uppsala är 1) hållbar befolkningstillväxt. 2) mycket bättre integration av flyktinginvandrade för att inte hamna i stora sociala klyftor och stor social oro! Hur svårt kan det vara? Centerpartiet ser verkligheten och har politiken som kan försvara och utveckla vårt välstånd! Tråkigt att bl a S inte har politiken som förbättrar. De får gärna hänga på våra förslag!

1 kommentar:

  1. Det börjar bli bråttom att få till en betydligt bättre integrationspolitik i Sverige! Rösta på Centerpartiet i Uppsala! http://www.expressen.se/kvallsposten/flera-skadade-efter-demonstrationer/

    SvaraRadera