fredag 29 augusti 2014

Ödesfråga

Ansvarsfull medkänsla
Det är min absoluta övertygelse att Uppsalas och Sveriges integrationsarbete av flyktinginvandrade är ett av våra absolut viktigaste förbättringsområden. Lyckas vi inte med det är vårt generella välstånd kraftigt hotat och vi går mot en vardag med allt större social oro. Centerpartiet i Uppsala tar denna fråga på största allvar! Även i Uppsala kommer den sociala oron bara öka om vi inte lyckas mycket bättre med integrationen. Jag vill inte se den utvecklingen. Vi har redan idag omfattande social oro i Uppsala. Den får inte bli större! Det förlorar alla på. Framförallt alla de nya svenskar som inte vill annat än att göra rätt för sig och bli en medskapande del av vårt gemensamma samhälle.
http://www.dn.se/debatt/vi-maste-borja-diskutera-grans-for-antalet-flyktingar/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar