fredag 1 augusti 2014

Sommarflustret och ras

Nostalgirum
Under sommaren är det tradition att dansstället Flustret har sommardans, då många Uppsalabor som flyttat ut i världen möts och uppdaterar varandra om sina öden, under roliga former. Särskilt roligt har det varit att dansa i "nostalgirummet" där bara gamla populära låtar från framförallt 70- och 80-talet flitigt spelas och många dansat och sjungit med. Jag och bl a min bror var där igår. Det var trevligt MEN "nostalgirummet" är borta? Dumt! Det var väldigt fullt i de delar som var öppna men om de haft det lilla rummet öppet hade de garanterat dragit många fler utflyttade Uppsalabor på hemmabesök. Gör om! Gör rätt! Gärna ett moderniserat nostalgirum som överraskar på sommarFlustret 2015. Hur ska vi annars uppdatera varandra vi som med jämna mellanrum exploaterar olika delar av vårt vackra land och vår jord i stort. Det går inte på FB eftersom det ofta rör sig om personer som inte känner varandra så bra att man väljer att bli FB vänner. Borde inte nostalgirummet på Flustret K-märkas och ägaren få ett förläggande om att de minst sex gånger per sommar måste vara öppet? För Uppsalas nätverkande och för dansglädjen! Som sagt, gör om gör rätt!

Psebdopolitik
Sverige behöver en hållbar flykting och anhöriginvandringspolitik. Och en mycket bättre integrationspolitik för att Uppsala och övriga Sverige ska utvecklas socialt hållbart. Det brådskar. Att även svensk ekonomi nu hackar för andra kvartalet i följd gör behovet av förbättringar ännu viktigare. Med de problem som finns, och med de stora antalet nya flyktingar som ska ges ett bra stöd, ökar riskerna för fler och fler urspårningar med social oro som vi upplevde i Husby nyligen. Alla vi som tror på mångfald, fri rörlighet och som inte dömer ut andra människor p g a etnicitet (ras), trosuppfattning, kön eller sexuell läggning kräver en förbättring nu! Annars går vi snart mot tider med regelbundna stökiga konflikter på hemmaplan och istider vad avser Sveriges fortsatta ansvar för flyktingar som tar sig hit. Jag tycker att, och vill, att Sverige även i framtiden ska ha en generös flyktingpolitik men då måste den vara socialt hållbar och integrationen av alla vi har hjälpt och hjälper måste kraftigt förbättras. Varför driver inte regeringen det nödvändiga reformarbetet? Det kanske görs men det märks i så fall inte. Jag antar att det är Erik Ullenhag som i regeringen förväntas komma med förslagen. När kommer dom? Det är bråttom!

Istället för att reformera flyktingpolitiken och kraftigt förbättra integrationen ägnar sig regeringen åt psebdopolitik. Läste i morgonens tidning att Ullenhag (som del av regeringen) nu tillsatt en statlig utredning med syftet att föreslå hur begreppet ras kan "utmönstras". Ullenhag sägs ha sagt: "jag har länge velat ta bort begreppet ras, därför att det bygger på  Idén att det finns olika raser och det riskerar att sprida fördomar". Österrike och Finland sägs ha genomfört denna viktiga åtgärd... Det är möjligt att ordet ras i den österrikiska och finska lagtexten också kopplades samman med värderingar av olika raser. Liknande korrigeringar (att ta bort eventuella skrivelser som är nedvärderande av vissa raser) borde vara självklara men att dissa ordet ras blir löjligt tycker jag. Till skillnad från Ullenhags idé om att det är en Idé att det finns  olika raser anser jag det vetenskapligt fastställt att det inte är en Idé utan fakta. På Wikipedia kan vi läsa vad människorasen definierar: Människoras, eller ras, är en enhet i ett klassificeringssystem som delar in människan i stora och distinkta populationer eller grupper utifrån anatomiska, kulturella, etniska, genetiska, geografiska, historiska, lingvistiska, religiösa eller sociala skillnader. Det rika språket handlar i stort om att kunna beskriva skillnader. Det finns skillnader mellan oss människor och det är medicinskt också viktigt att känna till dessa rasskillnader vid behandling av sjukdomar. Som sagt så ska rasism och nedvärdering bekämpas med att vilja ta bort ordet ras är psebdopolitik! Jag vill inte att mina skattepengar går till liknande saker. Jag vill att flyktingpolitiken och itegrationsarbetet görs hållbart. Fokus!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar