fredag 22 augusti 2014

SDs enfald

Välståndshot
Välståndshoten är många. Vi måste t ex bli mer företagsamma och fler företag måste växa framgångsrikt i Sverige om välståndet ska försvaras. Vi måste också mycket bättre lyckas integrera flyktinginvandrade i Uppsala och Sverige. Invandring har i alla tider varit berikande och utvecklande för Uppsala och Sverige. Samtidigt är det bara i modern tid som människor som kommer hit får väldigt mycket socialt och övrigt stöd. Därför måste vi ta utmaningen med väldigt många flyktingar i Sverige på största allvar. Annars faller Uppsala och Sverige socialt ihop.

I morse debatterade jag invandrarfrågan med SDs lokale ledare i Uppsala. Jag gav exempel på hur C i Uppsala vill göra för att snabbare integrera flyktingarna in i vårt lokalsamhälle och bli bidragande krafter till vårt fortsatta välståndsbygge. Allt Gamov sa var "stäng gränserna", "gör invandringsstopp" osv. Rätt meningslös debatt eftersom han talade om frågor som inte kommunen bestämmer över. Kommunen har sin agenda och staten sin. SD vill inte göra något för att förbättra integrationen i Uppsala. Det är inte bra för Uppsalaborna. 40% av våra få arbetslösa är i huvudsak flykting och anhöriginvandrade. Av den totala populationen utgör invandrare 17%. Det är inte acceptabelt så C i Uppsala vill matcha rättigheter med tydligare skyldigheter som gör att främst flyktinginvandrade ges en mycket bättre chans att inkluderas och bidra i vårt samhälle. Därför vill vi ha tydliga krav på svenskakunskaper, tydliga arbetskrav och kraftigt förstärka förening och idrottslivet i Uppsala att bidra i integrationsarbetet. Centerpartiet i Uppsala har många och bra förbättringsförslag. SD tror att Uppsala utvecklas positivt om man svartmålar och retar upp 34.850 st invandrade(17%) i Uppsala. Känns inte så konstruktivt och smart. Vad tycker du?
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/flyktingstroemmen-kan-tvinga-fram-nytaenkande-10267

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar