måndag 11 augusti 2014

Isande kyla påväg

Kaos och välståndshaveri?
Jag mår nästan fysiskt dåligt av tanken att Uppsala och Sverige i värsta fall styrs av en rörig och mycket svag vänsterregering efter 14/9! Inte nog med att politiken, den röriga de eventuellt kan enas om, är bakåtsträvande och ofinansierad. Denna röra ska också försöka kryssa i en tid som kan bli väldigt ekonomiskt besvärlig även för Sverige. Det går inte att trycka billiga pengar som EU, USA och Japan gör hur länge som helst. Fler och fler banker, som påverkar alla andra, börjar åter gunga. BRINK länderna, Brasilien, Ryssland, Indien, Nigeria och Kina har startat en konkurrent till IMF (Internationella ValutaFonden). Dessa tillväxtländer vill än mer minska sitt beroende av västvärlden. Och de vill sannolikt inte vara med och betala ett högt pris när Europas och delar av USAs ekonomier måste anpassas till en ny verklighet. Sanktionerna mot Ryssland biter allt mer men eftersom Ryssland också slår tillbaka påverkas även flera EU länder ordentligt av deras motdrag. Det är oroliga tider! Gör vad du kan för att vi ska slippa oprövade och kaotisk parlamentarisk ordning i Uppsala och Sverige efter valet! Nu! Vågar du chansa på att vårt generella välstånd överlever en mycket svag vänsterledning i Uppsala och Sverige!

Paradigmskifte
Jag har sagt det förr. Vi är halvvägs in i ett paradigmskifte från industrisamhället till informations och tjänstesamhället. För att lindra den kommande oroliga perioden och för att påbörja vandringen mot nya ljusa tider måste reformarbetet intensifieras! Det nya samhället kräver både anpassningar av förlegade lagar och regler men också nya lagar och regler som säkrar rimlig konkurrens, minskar övergreppen på den personliga integriteten och som premierar kunskap och prestation, inte antal anställningsår. Om du vill att svenskt generellt välstånd ska försvaras, rösta på Centerpartiet. Vi vågar driva nödvändiga reformfrågor. Och vi kämpar för att maten du äter ska var både av bättre kvalitet och miljövänligare. Hur svårt kan det va? Vi måste stoppa den iskylda som en vänsterledd minoritetsregering kommer att dra över oss. Det får inte hända!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar