söndag 24 februari 2013

Vad gör du?

Tåg som inte går i tid
Det var pinsamt att höra ett radioinslag där en minister och en tillförordnad generaldirektör understödja av ett departement och ett stort verk gå i fällan att hävda att Sverige har bland de tågsystem i Europa som är bäst på att hålla tiderna... Systematiskt drog reportrarna "ner byxorna" på de ansvariga som bl a använde viss statistik från 2010 som inte var jämförbar med annan statistik från 2012 för att hävda svensk förträfflighet. Enligt regeringen var det bara Rumänien och, tror jag, Moldavien, som ansågs ha mer korrekta tågtider eller minst avvikelser från tidtabell. En av de allvarliga slutsatserna journalisterna drog var trovärdigheten i de beslutsunderlag som ligger till grund för miljardinvesteringar...... Vad gör du för att uttrycka ditt missnöje med liknande? Vad gör du för att fler erfarna och personer med stor integritet blir folkrepresentanter/politiker?

Bankkrascher på Cypern
På börsen tycks många tro att Europas kris är över. Börsen rusar, svenska banker gör stora aktieutdelningar, betalar åter ut stora bonusar och höjer sina styrelsearvoden. Samtidigt finns fortsatt risken för en kraftig offentlig budgetnedskärning i USA, mycket stora ekonomiska risker i ett politiskt ostabilt Italien och omöjliga ekonomiska problem på Cypern. Seriöst anses Cypern och dess banker, som precis som tidigare de isländska anses tvätta miljarder av ryska pengar från korrupta statspersoner och organiserade brottslingar, nödvändiga att rädda!! Hur fa.... Kan denna idioti tillåtas fortgå. Varför ska Europas skattebetalare ständigt skydda odugliga, enormt högersatta och inte sällan kriminella banktjänstemän? Varför skall seriösa banker ständigt behöva möta konkurrens från banker som inte agerar långsiktigt utan enbart är ute efter att snabbt berika sig själva? Nej nu räcker det! De som lånar ut pengar till banker som misskötts så mycket att de behöver enorm kapitaltillskott måste lära sig att förvalta sina pengar bättre och minst förlora 50% av sina sparade tillgångar och aktieägarna måste förlora allt och så fort som möjligt bör verksamheten säljas till högstbjudande. Vad gör du för att uttrycka ditt missnöje med liknande? Vad gör du för att fler erfarna och personer med integritet blir folkrepresentanter/politiker.

Vem står för kärnkraftens kostnader?
I ljuset av att många politiker och departement tycks ha svårt med fakta undrar jag hur kalkylerna för kärnkraft ser ut. Istort alla projekt jag hört talas om har kraftigt underbudgeterats. Först är investeringskostnaderna enorma, därefter skall avfallet förvaras i typ 100.000 år. Idag hörde jag också att kärnkraftverken i Ignalina, som monteras ner och skall skrotas, kostar massor i avvecklingskostnader och "skrotning". Lägg därtill riskpremien för eventuella kärnkraftsolyckor. Jag skulle gärna ta del av Folkpartiets kärnkraftskalkyler. Folkpartiet kliver gärna fram som den energikällans största förespråkare i Sverige. Hur ser kalkylen ut? Vad gör du för att försäkra dig om att du inte enkelt blir vilseledd med felaktiga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar