måndag 18 februari 2013

C idéprogram & skattemissbruk

Fortfarande ett förslag till nytt ideprogram
Nu har Centerpartiets partistyrelse arbetat om ideprogramgruppens förslag och än en gång beskrivs det i media som Centerpartiets förslag. Förslaget är fortsatt inget annat än ett internt utvecklingsarbete. Det är först när en partistämma sagt sitt som Centerpartiet eventuellt byter ut det utmärkta ideprogram vi redan har. Jag tycker det är bra att programmet tydligare lyfter fram de stora skillnaderna mellan C och övriga partier. Om C inte lyckas klä dessa områden i många praktiska förslag är partiet irrelevant och har t ex inget i riksdagen att göra. En bättre jordmån för egenföretagande är kritisk för fortsatt generellt välstånd. Beslutsmakten måste, i nästan alla sammanhang,föras ut så nära oss enskilda människor som möjligt. Vi måste bli mer självförsörjande på energi och den kan med fördel vara helt förnyelsebar. En miljö & klimatsmartare väg framåt är inte bara ansvarsfullt mot kommande generationer, det är också kortsiktigt smart för att säkra energiförsörjning och skapa nya värdefulla jobb. Stockholms C kommunalråd och någon till C företrädare på dagens presskonferens fortsatte att ohållbart resonera runt fri invandring. Självklart är visionen att alla människor fritt skall få röra sig på vår jord den enda möjliga. Samtidigt måste det balanseras mot vårt samhälles förmåga att vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Som igår säger jag bara lär av sossarnas ledare i Malmö, Södertälje och Borlänge! När vi visat att vi bättre klarar av det utmanande integrationsarbetet då kan vi börja röra oss mot visionen om fri rörlighet för alla.

Finns ingen övre gräns?
I media kan vi nu läsa om hur terroristen Taimour Abduwhab fått låna 745.000 kronor under sina studieår i England från vårt skattegaranterade låneinstitut CSN! Hur mycket får man låna av oss skattebetalare utan säkerhet? Jag tycker inte det är rimligt att man får låna så stora belopp. Själv lånade jag samtidigt som jag jobbade extra för att finansiera mina studieår. Redan tidigt 2000-tal betalade jag tillbaka mina studielån. Jag undrar jag hur många som inte betalar tillbaka och hur mycket pengar allt som inte betalats av motsvarar. Tycker du att man skall få låna så mycket som 745.000? Vilka är skattebetalarnas säkerhet vid liknande lån?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar