onsdag 27 februari 2013

E-samhället & Alliansen

Informations och tjänstesamhället
Vi lever i en ny tid. Ibland slås jag av hur många jag träffar som inte riktigt tycks förstå att vi inte bara har lämnat bondesamhället utan också industrisamhället och nu lever i informations och tjänstesamhället. Både för den enskildes utvecklingsmöjligheter och för den generella välståndsutvecklingen är det viktigt att inse och utveckla samhällssystem och nya affärer utifrån den verkligheten. Inte minst utvecklingen av elektronisk handel talar sitt tydliga språk. Allt fler företag som vill överleva måste inse att de måste erbjuda sina erbjudanden väl integrerade med informationstidens möjligheter som kundorienterat finns tillgängliga och förpackade på ett sätt som attraherar. Hänger du med i utvecklingen? Erbjuder ditt företag eller din kommun interaktiva informationskanaler och tjänster som klarar konkurrensen och en hållbar samhällsservice?
http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/e-handel-hett-investeringsobjekt_7943990.svd

Har Alliansen en roll i valen 2014?
Allianssamarbetet var nödvändigt för att bryta Socialdemokraternas bidragsgrepp om Sverige. Alliansen har ökat Sveriges möjligheter att fortsätta att erbjuda en rimlig generell välfärd. Men har Alliansen något värde efter nästa val? Har Alliansen någon ny gemensam ambition som bidrar till att Sverige kan fortsätta att erbjuda en rimlig generell välfärd? Kanske.
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vad-ska-alliansen-ga-ut-pa-2014_7940828.svd
Kanske är den enda rollen att vara ett möjligt regeringsalternativ. Det är i så fall en tillräckligt viktig roll för att välståndet skall kunna försvaras och utvecklas. För att bli ett sådant regeringsalternativ krävs att Moderaterna blir mer ödmjuka och att samtliga ingående Allianspartier måste tydligt kunna beskriva sin särprägel som gör att varje del av laget tydligt bidrar till en bra helhet. Alla spelare i ett fotbollslag, elitlag, förstår hela spelet. Varje enskild spelare känner väl till och klarar av att uppfylla sitt huvuduppdrag för att ett vinnande lag skall nå sina mål. Samarbete är nödvändigt och tyvärr är regeringsbildningsmöjligheterna begränsade i vårt fantastiska land. Alliansen har en roll men lagspelarna måste spela bättre och lagkaptenen måste vara generösare.
http://www.unt.se/ledare/nu-ar-partierna-viktigast-2295882.aspx


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar