tisdag 26 februari 2013

Farliga tider

Instabilitet
Vi fortsätter att leva i mycket farliga tider. Det är aldrig positivt när länder inte kan ledas då majoriteter som kan regera tillsammans inte kan bildas. Demokratins breda historik är kort. Trots det är den entydig om att det krävs rimligt starka regeringar för att en nation eller en region skall utvecklas positivt. Det som nu inträffat i Italien är olyckligt och gör Italiens och Europas situation ännu svårare. Det som nu inträffat i Italien efter valet riskerar att inträffa även i Sverige under 2014. Även om kapitalmarknaden tycks negligera detta så är alla förlorare om det blir stor politisk instabilitet. Det mest skrämmande är fortsatt att de som växer sig allt starkare när våra västländska demokratier blir allt svagare är varianter av totalitära stater som Ryssland och Kina. Hur kan vi låta denna utveckling fortsätta?
http://www.dn.se/nyheter/varlden/enkater-ger-vanstern-overtag-i-italien

Till vilket pris och populism
Idag har varit en tråkig dag för Uppsalas skattebetalare och cyklister i berörda områden men en bra dag för Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. På dagens nämndmöte, som bl a ansvarar för cykelinfrastrukturen, föreslog stora delar av Alliansen att 1) frysa fortsatt arbete med att färdigställa en cykelväg (som Försvaret genom Länstyrelsen tydligt säger nej till med bl a hänvisning till militära riksintressen) och i stället förhandla med Försvaret om andra möjliga cykelsträckningar  2) Trots att sannolikheten för att cykelprojektet kan genomföras är mycket låg, med hänvisning till Försvarets nej, genomföra en ordentlig uppskattning av kostnader och hinder för att bygga cykelvägen på ett sätt som möjligen kan få Försvarets godkännande 3) utreda möjligheterna för att prioritera upp och genomföra en alternativ dragning längs väg 272 och 630. På grund av att bl a oppositionen inte valde att gå på ovan förslag, utan att återremittera ärendet, tvingas skattebetalarna att fortsätta att slösa skattepengar på ett projekt som mycket sannolikt inte får Försvarets godkännande och arbetet med att istället bygga en möjlig, trygg och säker cykelväg för berörda invånare fördröjs. Det är tråkigt och beklagligt. Det enda som är positivt med beslutet är att Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna tydligt visar att vi är de enda partier i Uppsala som värnar skattebetalarnas pengar och som söker pragmatiska vägval för att utveckla Uppsala till Sveriges erkänt bästa kommun för cyklister. Till vilket pris skall olika projekt få drivas vidare? I synnerhet när sannolikheten att de kan förverkligas är mycket liten? Kan någon annan än den som leker med andras pengar fortsätta att driva att man skall fortsätta med ett projekt med mycket låg sannolikhet att förverkligas?

Frågan är väldigt enkel. Försvaret har makten att genom Länstyrelsen stoppa färdigställandet av en cykelväg som de anser hotar både människors hälsa och dessutom de militära riksintressena. Försvaret använder den makten. Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna väljer istället att försöka bidra till att en annan cykelväg kan prioriteras upp (vi har trots allt begränsade pengar) för att hjälpa människor i berört område att få en trygg och säker cykelväg som förbinder deras orter med centrala Uppsala. När vi hittar en annan väg fram för den berörda rekreationscykelvägen (den Försvaret idag inte gillar) kan vi återuppta våra försök eftersom det finns en mycket bred politisk majoritet för ett liknande projekt. Hur kan man vilja hantera våra skattepengar på detta sätt? Tror man att människor är så dumma att de inte förstår att det är klokare att göra annat när riksintressen sagt NEJ? Varför väljer vissa partier att försöka vinna korta politiska poäng genom att negligera verklighetens hinder? Säkerligen samma skäl som låg till grund för tunneln genom Hallandsåsen som 1) fortfarande inte är klar 2) har kostat oss stackars skattebetalare många många miljarder mer än vad som var planerat. Inom kort tror jag att C, M och KD kan dela på berörda invånares röster då de inser att vi värnar deras pengar och erbjuder genomförbara cykelprojekt.
http://www.unt.se/uppsala/fp-tvarvander-om-cykelvag-2293896.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar