onsdag 5 maj 2010

Vilka skapar de nya jobben?

Intressant att läsa i tidning efter tidning hur journalister skriker efter politiskt ledarskap för att skapa de nya jobben. Skapar politiker jobb? Ien tid där den offentliga sektorn var obefintlig. I den tiden skapade politiker jobb genom att successivt höja våra skatter för att finansiera uppbyggnaden. Idag lever vi inte i en sådan tid. Idag lever vi, i Sverige, i en tid där inga nya nettojobb har skapats inom Näringslivet sedan 1950!!!!!!! Inga nya nettojobb inom Näringslivet men en stor utbyggd offentlig sektor. Man behöver inte göra några jämförelser med Grekland för att förstå att det är en omöjlig väg framåt att expandera den offentliga sektorn ytterligare. Den offentliga sektorn borde aldrig få bli en större del av den totala eknomin än X för att säkerställa en långsiktigt hållbar välfärd. Skapar då politiker jobb? NEJ! Inte de jobb som behövs dvs Näringslivsjobb som skapar grunden för de skatteintäkter som finansierar bl a skola, vård och omsorg. Är politiker och politiken viktig för att nya jobb skall skapas? JA! Tillsammans med Näringsliv och den offentliga sektorn kan politiker driva fram ramverk och samarbeten som skapar underlaget för de nya jobben. Innovationsupphandlingar är ett bra exempel på hur politiken och bra affärsidéer kan testas för att förhoppningsvis bidra till fler nya jobb. Innovationsupphandlinngar blir ett nytt sätt att skjuta till mer riskkapital på marknaden OCH DET BEHÖVS. Vad hade Ericsson varit idag utan kraftigt stöd från skattebetalarna via politiker och Televerket? I konkurs och mycket mindre. Vad hade ASEAs del av ABB varit idag om inte skattebetalarna, via politiker, hade stöttat några av deras projekt och varit en tuff men positivt intsälld beställare? Mycket mindre framgångsrikt. Det är dax för Uppsala och Sverige att hitta projekten som är riskabla men som om de lyckas kan skapa massor av nya jobb och gärna lösa klimatutmaningen samtidigt : ). PROJEKT, PROJEKT, PROJEKT där samarbetet mellan individer/näringslivet och det offentliga hjälps åt för att skapa morgondagen. Så skapas morgondagen. Förvaltningar skapar inte morgondagar av det slag som jag avser. Förvaltningar kan bidra till att positiva morgondagar finns även för morgondagens generationer!

Idag skall jag lägga fram min första kommunala budget med Alliansgänget. Det blir spännande : ). Underar om jag skall ta en hög papper och promenera från Statshuset till pressmötet och tänka på hur omodern Gunnar Sträng hade varit om han gjort så idag. Det kanske är mer framåt att ta ett USB-minne eller varför inte bara skicka över filen till den som skall ha moderdatorn vid presentationen? Visst är det kul med utveckling! Visst är det roligare att vara i ett vinnande lag än i ett förlorande lag! Visst är det upp till dig om du vill bidra till en bättre framtid eller ej! Det är dax att du tar ditt ansvar för en gemensamt bättre framtid oavsett politisk tro! Låt inte Sverige bli ett fattigt land igen! Det är bedrövligt att vi inte lyckats skapa några nettojobb inom Näringslivet sedan 1950. Låt oss vända trenden och än en gång skapa nettojobb inom Näringslivet. Jag är övertygad om att det går!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar