söndag 30 maj 2010

Krav på alla som får skattepengar

I dagens debattartikel UNT kan man läsa hur den rödgröna församlingen anser att det behövs äldreomsorgsinspektörer för att minska riskerna för dålig äldreomsorg. Visst är det intressant att de som vanligt vill skapa en massa offentliga och ofinansierade jobb. Visst är det också intressant att de hela tiden stör sig på privata alternativ när de flesta klagomålen kommer från offentligt drivna verksamheter! Det är självklart att vi alltid skall se till så att våra skattemedel används bra. Det innebär självklart att våra kvalitetsutvärderingsmetoder ständigt behöver utvecklas och tillämpas på alla verksamheter (egen regi och som utförs av andra). I just äldreomsorgsperspektivet har vi synnerligen bra kvalitetsutvärderare i form av 1) de äldre själva 2) de äldres anhöriga 3) personalen som stöttar de äldre 4) journalister och 5) frivilliga äldregrupper som går runt och utvärderar. M a o behövs inga horder av dyra äldreomsorgsinspektörer utan det som skall fortsätta att förbättras är våra regelbundna utvärderingssystem och att klagomål alltid tas på allvar och följs upp. De som missbrukar sitt förtroende skall även fortsättningsvis få kostsamma utvärderingar och gärna negativ media som leder till att alla berörda verksamheter undviker att göra dåligt ifrån sig! Vad avser överskotten i en verksamhet så är det delvis en lek med pengar eftersom kommunen i huvudsak tillämpar en anslagsfinansieringsmodell som bygger på befolkningsprognoser. Om t ex ett planerat bygge av äldreomsorg försenas innebär det t ex att verksamheten skall leverera ett så kallat överskott om bygget inte startar. Ett överskott inom offentlig förvaltning är definitivt inte synonymt med effektivitet. Jag uppmanar de rödgröna att nyktra till och att lära sig grunderna i både beteendevetenskapen och ekonomi. Därefter kan vi kanske hjälpas åt att göra Uppsala och Sverige bättre istället för att hela tiden se företagarspöken. Skurkar och idioter finns i de flesta sammanhang, även bland företagare. Som tur är utgör de en liten minoritet! De allra flesta individer och företagare är hårt arbetande och ansvarstagande medmänniskor. Det som krävs är att vi ställer tydliga och mätbara krav på alla som får del av våra skattepengar. Då blir skattemoralen högre och de som levererar dåliga tjänster förlorar sina uppdrag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar