måndag 3 maj 2010

Skuggbudgeten och folkets reaktion

De rödgröna har lagt en skuggbudget och folkets och mediernas dom är "inte så stor skillnad" mellan lagens politik........ Skillnaden är i absoluta kronor, i förhållande till den totala budgeten marginell. MEN att folket upplever att det inte är någon skillnad mellan de två lagens väg mot en bättre framtid måste tas på allvar. Det ÄR en mycket stor skillnad mellan de två alternativen i strukturella vägval för att leda Sverige och Uppsala mot ett fortsatt välstånd. Inte minst finns en mycket stor skillnad, i vart fall lokalt, och det är erfarenheten och kunskapen hos de som representerar folket via sina partier. Individer är alltid viktiga för hur allt utvecklas. Alliansen vill lära oss alla att "fiska" för att klara oss själva och för att vara en bidragande del av samhället. Oppositionen vill ge oss alla "fisk" så att vi skall vara beroende av deras godhet. Alliansen vill att vi skall ha valfrihet genom att bl a själva få styra lite mer över våra egna pengar och att vi skall kunna välja bland skattefinansierade producenter av välfärdstjänster. Oppositionen vill kraftigt begränsa vår personliga handlingsfrihet genom att än en gång höja redan höga skatter och genom att endast ha en leverantör av alla skattefinansierade tjänster. Alliansen tror på dig och visar det i handling genom politiska beslut. Oppositionen tror inte på dig och vill fatta de flesta besluten åt dig. DET ÄR EN ENORM SKILLNAD. Den politiska debatten måste innehålla enkla ideologiska budskap för att ge alla väljare en rimligare chans att förstå de fundamentala skillnaderna som råder. Tron på människan och vår förmåga att skapa och dela måste återupprättas för våra barn och barnbarns skull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar