tisdag 4 maj 2010

Kvalitetsuppföljning måste prioriteras

I dagarna har det varit många artiklar om bristande omsorg och vårdkvalité från olika producenter av dessa skattefinansierade tjänster. Ofta är det offentligt ägda verksamheter som anmäls och som inte levererar de tjänster som de avtalat att leverera. Även vissa företag brister i sin förmåga att leverera de avtalade tjänster som de skall tillhandahålla. Oavsett vilken ägarform/verksamhet som levererar en skattefinansierad tjänst så måste de leverera den kvalitet som de fått kontraktet/uppdraget baserat på. Allt annat är underkänt och skall innebära skarpa anmärkningar, omförhandlade avtal eller att de helt skall bli av med sina uppdrag. Det är våra skattepengar det handlar om! Det är också våra utsatta grupper i samhället som det handlar om. Det är inte acceptabelt att vi 2010 har så många brister inom barnomsorg, skola, omsorg och vård! Det är INTE en fråga om att produktionsformen företag är problemet. Bristerna inom offentligt ägda produktionsverksamheter är minst lika stora. Det är som sagt oacceptabelt och precis som inom näringslivet måste kommun och Landsting bli betydligt bättre på att definiera klara och uppföljningsbara kvalitetsmål vid upphandlingar och sedan ständigt följa upp att ingångna avtal efterlevs. De allra flesta verksamheter levererar bra kvalitet eller t o m mycket bra kvalitet. Fokus skall självfallet ligga på att proaktivt följa upp nystartade verksamheter, verksamheter som nyligen övertagits av ny huvudman och löpande följa upp alla de klagomål som haglar in om invånare känner att det finns brister i en verksamhet. Det är dyrt att inte säkerställa denna kvalitet! Kostnaderna för att säkerställa kvaliteten är betydligt lägre än de negativa effekterna av fusk med räkningar, vanvård och allmän misskötsel. I de allra flesta fall kommer vi invånare att vara den bästa kvalitetspoliserna, om myndigheterna tar klagomål på allvar om de inkommer i mängder. Jag vill se ett och samma kvalitetsuppföljningssystem per verksamhetsområde! Ett för barnomsorgen, ett för äldreomsorgen, ett för primärvården etc.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar