tisdag 25 maj 2010

Arbetslöshet och kreditupplysning på nätet

Djup kris i västvärlden! Det är vad vi upplever sedan över två år. Vansinnigt spekulerande för andras pengar (banker), sjuk överkonsumtion på lånade pengar (privatpersoner och länder) och en ensidig flytt av världens produktion till Kina är några stora förklaringar till vår situation. Det är nästan skrattretande hur korta minnen vi människor har. Här och nu är viktigt MEN det är värdefullt att ha historiska perspektiv kombinerade med en vilja att bidra till att kommande generationer skall få det bättre, då skulle väldigt mycket av våra idiotiska beslut kunna undvikas. Arbetslösheten är oacceptabelt hög. Framförallt bland unga och kvinnor. Arbetslöshet är ett gissel för individen som ofta tappar självförtroende, försörjningsförmåga samtidigt som vårt samhällssystem till sist kantrar om allt för många skall leva på allt färre andra. Vi måste minimera arbetslösheten för att klara av att finansiera våra barn och ungdomar, våra pensionerade och inte minst våra sjuka och allt för svaga. Lösningen ligger inte i att satsa ännu mer på ofinansierade offentliga jobb. Lösningen ligger i att skapa ett företagsammare samhälle. Ett samhälle där vi kommer på nya idéer och jobbar hårt för att bygga nya och utveckla gamla företag. En stor del av dessa nya idéer och det hårda arbetet kommer förhoppningsvis vara kopplade till skattefinansierade jobb som på nya kreativa och kvalitativa sätt utförs av företagare. Företagare som många gånger kommer att vara kvinnor. Jag är övertygad om att vi klarar att ställa om Sverige till ett tjänstesamhälle. Jag är övertygad om att vi parallellt klarar av att få fram spjutspetsföretag som säljer internationellt. Det krävs dock att den mentala omställningen i Sverige fortsätter! Vi måste bli ett bidrasamhälle och inte ett bidragssamhälle! Vi måste skapa kollektiva incitamentssystem som lyfter fram kreativitet, utbildning, företagsamhet och hårt arbete. Den vägen har vi slagit in på. Den vägen skulle tvärt stanna av om vi får kommunister, bakåtsträvande miljöaktivister och förändringsobenägna Socialdemokrater vid makten. I mångt och mycket handlar den medicin som Sverige behöver om en förändrad attityd! Precis som inom idrotten och i ditt och mitt privata liv bestäms mycket av det som händer av vilken mental inställning vi har. Vår kollektiva mentala inställning måste bli mer framåtriktande, mer utvecklingsorienterad, mer mångfaldspositiv, mer internationell och inte minst se arbete som något positivt och viktigt för hälsan och samhällets möjlighet att erbjuda en generell välfärd. Kortare arbetsdagar, friår etc skulle definitivt inte bidra till det mentala skiftet. Sverige och Uppsala kan klara jobbkrisen och än en gång bli ett föregångsland på att kunna kombinera många framgångssagor med ett starkt generellt välstånd. 

I stort tycker jag att lagstiftarens intention med att förbjuda allmän kreditupplysning via Internet är bra. Att vi använder mycket tid åt att generellt snoka i varandras privatliv tycker jag inte skall uppmuntras. Jag hoppas dock att förslaget kompletteras med rätten för journalister att enklt kunna söka information via tillgängliga lösningar på nätet. Journalister utgör en viktig hygienfaktor, även om man undrar ibland...., för att bekämpa maktmissbruk och för att avslöja ledande personer som på falska grunder upprätthåller en bild av sig själva. Det måste vara så enkelt som möjligt för journalister att granska makten och därigenom bidra till att balansera makten i vårt samhälle.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar