tisdag 11 maj 2010

Vanvård oacceptabelt!

Det kommer tyvärr alltid att finnas människor och organisationer som inte vill göra rätt för sig, eller som agerar destruktivt mot andra i sin iver att skapa fördelar för sig själva. Som tur är utgör dessa individer och organisationer en minoritet. De flesta av oss vill göra rätt för oss och de flesta av oss ser det som självklart att behandla andra människor med respekt. I ALLA tider, oavsett hur tjänster har levererats, så har det funnits rötägg bland de som varit ansvariga. Så är det även idag. Det kommer nog tyvärr alltid att vara så. Det är dock trots det faktumet oacceptabelt att skattemedel används för att köpa t ex vanvård. I bl a Uppsala upphandlar kommunen äldreomsorg med tydliga kvalitetskrav. Vanvård är oacceptabelt och verksamheter som inte klarar av att leverera den överenskomna kvaliteten till överenskommet pris skall kännbart få betala för eventuella brister. Det är viktigt att samtliga verksamheter som kommunen ansvarar för i större utsträckning utnyttjar generella och mätbara kvalitetsparameterar vid upphandling och uppföljning av kvaliteten kopplad till upphandlade tjänster. Hur svårt kan det vara för SKL att ta fram standardmodeller för detta? Det finns säkert men måste i så fall också tillämpas! Vad händer med verksamheter som missköter sig? Jag utgår ifrån att verksamhetschefer som är odugliga att leverera det som är överenskommet/uppdraget får lämna sina uppdrag! Jag utgår ifrån att den finansiella konsekvensen av t ex vanvård eller bristande utbildningskvalitet blir mycket negativ för den verksamhet som missbrukat sitt förtroende från skattebetalarna, dvs från dig och mig! Vänsterkrafter som vill använda brister i t ex vården som argument för att inte erbjuda konkurens från bl a privata tjänsteleverantörer hoppas jag genomskådas! Oavsett vem som producerar tjänsterna så uppstår rötägg lite då och då. Oavsett i vilken form de uppstår är det inte acceptabelt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar