torsdag 27 maj 2010

Grönområden måste skyddas!

På dagens insändare kan man läsa en insändare från byggnadsnämndens ordförande Liv Hahne (m) som tydligt verkar för att våra grönområden gärna skall bebyggas. Det är positivt att budskapet är så tydligt eftersom det är ett av perspektiven på samhällsutveckling som vi inte delar med Moderaterna. Centerpartiet är Alliansens gröna röst. Centerpartiets gröna röst blir aldrig starkare än vad väljarna gör den. I Uppsala är den under 10%. Efter valet 19/9 hoppas jag att Uppsalas invånare ger Centerpartiets politik och våra lokala företrädare ett större mandat att företräda folket mot en bättre framtid. En framtid där vi har grönområden även i stadsmiljö. En framtid där vi i centrala staden prioriterar gående, cyklar och kollektivtrafik. En framtid där vi inte exploaterar t ex områden som Marielund för hårt då liknande miljöer är väldigt unika i närområdet. En framtid där vi inte bygger bostadsområden som Kungsängen där inte bussar kan åka, där barnomsorgsplatser saknas etc. En framtid där vi inte bygger bort det enda grönområde som finns, inom en stor radie, för de som bor runt Seminarieparken. En framtid där vi bygger vackra höga hus i Uppsalas ytterområden för att bl a bygga klimatsmartare och också skydda grönområden. Allt som är grönt kallas inte park. Allt som är grönt kommer inte att skyddas från exploatering. Det går att exploatera Uppsala i bra harmoni med miljön. Jag vill bidra till att Uppsala utvecklas och blir en ännu intressantare och trevligare stad. Jag vill också att den utvecklingen skall göra att våra kommande generationer får ta över en plats som är välskött och där de viktiga gröna inslagen inte bara sprider glädje och själavård utan också kan säkra mat- och övrig energiförsörjning. Att skylla det sega bostadsbyggandet på omsorgen av vår miljö och våra gröna områden är dessutom sakligt fel. Huvudskälet till varför bostadsbyggandet varit dämpat den senaste tiden är kopplat till den finansiella kris vi befinner oss mitt i. Ett annat skäl är Uppsala kommuns oförmåga (politiker och tjänstemän) att skapa arbetsprocesser som gör att stadsutvecklingsärenden kan hanteras fortare. Inte minst alla ständiga överklaganden bidrar till en allt för seg byggprocess. Inte minst tack vare Centerpartiet har Alliansen i sin plan för Uppsala nu skrivit in att minst 2000 nya bostäder skall byggas. De skall byggas av oss gemensamt om inte marknadskrafterna finner det tillräckligt värdefullt. Med en sådan efterfrågan på att bosätta sig i Uppsala är inte risken speciellt stor för byggare. I synnerhet inte om de inte bara bygger lyxboenden. Jag tror på ett grönt och företagsamt Uppsala!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar