lördag 1 maj 2010

Uppsala kan bättre

Uppsala går trots den största krisen sedan 30-talet bra. Vi får se om vänsterns spenderbyxor runt om i världen, i synnerhet i Grekland, gör att krisen återuppstår nu när vi börjar se att konjunkturen vänder mot det bättre. Förr i tiden talade man om sju goda år följs av sju dåliga år. I vår tid tycks konjunkturcyklerna vara ett år. Uppsala klarar som sagt krisen väldigt bra. Självklart beror det bl a på ett bra nationellt och lokalt ledarskap. Trots det kan Uppsala mycket bättre. För att Uppsala skall leva upp till sin potential krävs ännu mer lokalt samarbete mellan t ex företagare, statliga verksamheter och kommunens olika verksamheter. Det krävs också att vi blir mycket bättre på att sätta upp tydliga och mätbara mål för våra verksamheter och sedan en kontinuerlig uppföljning för att säkra att vi når de mål vi vill uppnå. Nu skall vi som stad även satsa bättre på att bli en turistort. Då krävs att vi blir betydligt bättre på att vårda vårt arv samtidigt som vi lägger till nya spännande turistattraktioner. Vi måste bli bättre på att vårda traditioner som upplevs som attraktiva för oss som bor här och för turister. Det är dåligt att vi inte längre har ett hav av vita mössor efter 15:00 på Valborg! Det är dåligt att vi inte har löpare nedför Carolinabacken! Det går att ändra på! För att ge en reflektion från en turist/besökare kommer här några rader av en god vän, Anders Jonsson från Göteborg, på besök som delar sina refklektioner från gårdagen med oss.


"Står och betraktar en underbar tavla av Gun Davidsson med mössbeprydda studenter fröjdandes i hast nedför slottsbacken. En bild av en stads attraktion och sinnesstämning. En bild som fått en göteborgare och chalmerist att ta sin mösspåtagning i österled. Hjärtat blir dock tungt när skillnaden mellan tavlan och verkligheten blir allt större. De vita huvudbonaderna lyste glest detta år. Inte heller hastades det nedför backen som traditionen påbjuder. Håller institutionen Uppsala på att luckras upp och därigenom tappa både tradition och attraktion? Vem bär ansvar för att bära traditionen vidare? Carolina-balkongens prickar måste visa lite ledarskap annars lär de snart vara tämligen ensamma med sina vita bonader i en tämligen anonym förort till Stockholm. Förslagsvis ställs krav på mössa för att vistas inom 300 meter från balkongen samt att man lämnar området i hast nedför backen. I annat fall blir Chalmersmössan påtagen i västerled framgent. Skärpning! P.S By the way - Forsränningen behöver för sitt underhållningsvärde införa masstart."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar