söndag 23 maj 2010

Miljöpolitiken är en del av all annan politik

På dagens ledare i UNT tycker jag att Håkan Holmberg har skrivit en lysande ledarartikel. Det är precis som han beskriver som jag ser på miljöfrågorna och på konflikten mellan en liberal ideologi mot en planekonomisk ideologi. För oss liberaler är det inte något ideologiskt problem att stimulera större miljöansvar genom politiska beslut om ekonomiska styrmedel, krav på miljöanalyser av stora projekt som t ex Gränby Arena och Ärna etc. Sådana styrmedel behandlar alla marknadsaktörer lika och är betydligt effektivare än att försöka detaljstyra enskilda företag.

Miljöpartiet fortsätter att visa att de inte är lämpliga att ta ett ledande ansvar för landets eller kommunens ekonomi. Min utgångspunkt i det uttalandet är att jag antar att en överväldigande majoritet av oss vill fortsätta att ha minst den generellt höga standard som vi har idag. Miljöpartiets galna valstödsflörtande med friår, sex timmars arbetsdagar och ATT FÖRBJUDA ränta kommer inte att skapa vare sig fler jobb i Sverige eller en bättre framtida miljö. Räntan är priset på pengar som du inte själv har. Visst finns det avigsidor kopplat till t ex sms-lån med ockerräntor men istället för att fokusera på lösningar av dessa avigsidor väljer MP att driva avskaffandet av räntan. MP är både skadliga för en positiv miljöutveckling och med en liknande inställning skulle Sverige snabbt bli ett fattigt land igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar