tisdag 11 maj 2010

Ett nödvändigt ont

Allt fler skriker "lämna EU", "Eurosamarbetet är fel" och så vidare! Jag är en stor vän till decentrala lösningar då jag vet att det skapar det engagemang som leder till kvalitet och inte minst skapar det förutsättningar för att ansvar skall kunna utkrävas för det som görs. Trots det är EU samarbetet något "nödvändigt ont". Allt för mycket centraliseras inom EU, det är fel! Men vi får aldrig tappa perspektiven och då är fredsfrågan fortsatt viktig i sammanhanget. Inte minst viktig är konkurrenskraftsfrågan med övriga världen. När enorma grupper människor som Kina och USA värnar om sina intressen måste även vi i Europa kunna hävda oss och inte minst kunna försvara oss om det krävs. Ur det perspektivet, i världskampen om välståndet, är vårt samarbete på EU nivå nödvändigt. Det är dock beklagligt att vi inte är mer fokuserade på att lyfta fram vår mångfald och vår fantastiska bredd utan vi försöker göra så mycket som möjligt likriktat. Det är fel väg att gå. Det är också tråkigt att EUs medlemsländers makthavare har så svårt att vara med och kraftfullt bygga det nya förenade Europa istället för att allt för mycket värna nationalstaternas perspektiv. Perspektiven bör istället fokuseras på EU-nivån med mindre "Skall" och sedan regioner. Ett exempel på en region är då Mälardalen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar