torsdag 13 maj 2010

Dåligt för idrottsrörelsen

De Rödgröna har nu sagt nej till Gränby Arena och vill istället bygga en stor arena i direkt anslutning till vår stadsträdgård! Hur tänker man då som miljövän? Det kommer avsevärt att försämra områdets avkopplande och gröna karaktär. Utspelet från de Rödgröna är dessutom oklokt eftersom de, precis som i Ärnafallet, talar om hypotetiska lösningar när det finns konkreta förslag från andra. Jag tror inte ett dugg på att bygga en stor arena i stadsträdgården! Jag tror att Studenternas skall fräschas upp men vara en utomhusarena som möjligen kan ha någon enklare form av "tak". Att de RödGröna slänger Gränbyarenaförslaget i papperskorgen är dumt för skattebetalarna. I det förslaget skall vi skattebetalare riskera 150 miljoner + 15 miljoner i 25 år för lokalrättigheter. Det är mycket pengar! Jag tror dock att det är mycket mindre pengar än vad det skulle kosta om Studenternas skall byggas om till den mastodontanläggning som rödgrönisarna föreslår. Näringslivets bidrag anses för litet!? Det är ju näringslivet som står för huvuddelen av investeringen! Hur kan det vara för lite? Om man jämför det med t ex Fyrishov och konsert och kongress som till 100% finansieras av skattebetalarna! Som vanligt attakerar Miljöpartisterna bilen. Bilen är, och kommer att fortsätta att vara, ett viktigt transportmedel i vårt stora och avlånga land. I city skall bilen inte ha prioritet. På landsbygden och i många förorter är den en nödvändighet.

Det förslag som de rödgröna satsar på är att bygga en kombinerad bandy- och ishockeyarena vid Studenternas, på sikt också en ny fotbollsarena. Bandyarenan får en publikkapacitet på 6 000, ishockeyn 8500. Det är väldigt många färre än vad bandyfinalen idag attraherar.

Den nya kombinationsarenan kan enligt de rödgröna stå klar tidigast år 2014 ifall planeringen rivstartar efter en rödgrön valvinst. Det tror jag inte på! Det kommer att ta minst fem år att få till. Det betyder sannolikt att t ex Almtuna inte får en större och bättre ishockeyarena förrän tidigast 2016. Jag tycker att oppositionens utspel är väldigt dåligt för uppsalas idrottare, särskilt de som gillar isrelaterade idrotter. Jag tycker också att det är sämre ur ett miljöperspektiv eftersom miljöaspekter är mer än t ex bilar. Än en gång visar de rödgröna att de inte är lämpliga att leda Uppsala eller Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar